Küsitluses osaleb üle Eesti ligi tuhatkond eramajaomanikku. Uuringus vastajad on valitud juhuvalimina eramajaomanike hulgast, kelle hooned jäävad väljapoole maa- ja piirkondlikke keskuseid.


Lisaväärtuseks muuseumile on teave selle kohta, kuivõrd majaomanikud ise oskavad tähelepanu pöörata oma hoonete arhitektuursetele väärtustele. Sageli ei tule inimestele mõttessegi, et ka nõukogude perioodil ehitatud hoonetel võib olla kultuuriväärtus ja tegu on arhitektide loominguga. Uuringuga tõmmatakse tähelepanu ka sellele aspektile.


Uuring on osa teadusarendusprojektist LIFE IP BuildEST ehk renoveerimismaratonist, mille eesmärgiks on töötada välja lahendused hoonete energiatõhusaks uuendamiseks. Eesti Vabaõhumuuseum on üks seitsmeteistkümnest projektipartnerist. Riik on KredExi kaudu toetanud eramajade renoveerimist juba kümme aastat. Renoveerimismaratoni ülesandeks on välja töötada tehnilisi lahendusi eramute energiatõhususe tõstmiseks ja suurendada eramajaomanike teadlikkust renoveerimisevajadustest ja -lahendusest.

Uuringu tulemused avaldatakse sügisel.

Kaanefoto: Vaade Lihula linnale. Aleksander Kaasik. CC BY-SA 3.0.