Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Juurdepääsetavus

Lühike kirjeldusega ringkäik number 1

Valides Eesti Vabaõhumuuseumiga tutvumiseks lühema kirjeldustõlkega ringkäigu number 1, viib see sind esmalt Sassi-Jaani tallu, sealt edasi Lau külapoodi ja viimaks Kuie koolimajja. Ringkäik möödub Kolu kõrtsist, kus saad soovi korral keha kinnitada. Lähedusse jääb ka hobupeatus ning Sepa talu juures saad tutvuda lammastega. Ringkäik lõpeb kassamaja juures.

Tähelepanu! Infotahvlid taluväravate ja hoonete juures ei paikne alati täpselt samas kohas.

 

Kassamajast Sassi-Jaani taluni

Alustamaks lühikest kirjeldustõlkega ringkäiku number 1, liigu kassamaja ukse juurest otse edasi umbes 12 sammu, kuni jõuad tänavakividest platsi servani. Siin algab paremale kulgev kruusatee. Pööra kella üheteistkümne suunas ja liigu diagonaalis üle neljaharulise risttee, kuni jõuad muruservani sinu ees. Pööra siin paremale. Oled risttee kolmanda, otse viiva teeharu vasakus servas. Tee suundub kirdesse.

Liigu mööda vasakut teeserva umbes 60 meetrit. Siin on teeservast umbes meetri kaugusel pingid. Jätka samas suunas liikumist, kuni teeserv pöörab veidi vasakule. Pööra siin vasakut teeserva järgides samuti vasakule ja liigu edasi, kuni jõuad kännuni. Kännul on Sassi-Jaani talu tutvustav klaaskattega infotahvel.

 

Infotahvli vasakus ülemises nurgas on Eesti kaardi kujutis, millel on punase täpiga märgistatud, millisest piirkonnast talu pärineb. Tahvli paremas ülemises nurgas on taluhoonete paiknemise skeem. Tahvli alumises pooles on tekst: “Sassi-Jaani talu 19. sajandi algusest. Õuehooned ja õu kujutavad pärisorjuseaegse talupoja keskmise suurusega talu, kus enamus eluks vajalikku tehti ja kasvatati ise. Nii talupoeg kui talu kuulusid mõisnikule. Vanadel taluõuedel paiknesid hooned vabalt ümber avara õuemuru, rehemaja enamasti esiküljega lõunasse. Sassi-Jaani talu on vabaõhumuuseumi sissejuhatav õppetalu, mis annab tuge kogu ülejäänud ekspositsiooni mõistmiseks.” Sama tekst vene, inglise ja saksa keeles.

Liigu kännu juurest mööda vasakut muruserva edasi umbes 8 sammu. Jõuad Sassi-Jaani talu vasaku väravapostini. Väravaava laius on 5 sammu. Nüüd on talu otse sinu ees.

 

Sassi-Jaani talu kirjeldustõlget saate kuulata siin.

 

Sassi-Jaani talust Lau poodi

Sassi-Jaani talu väravast väljunud, kulgeb sinu ees vasakult paremale kruusatee, mis on kirde-edelasuunaline. Kui on soov jalgu puhata, siis kruusatee vastasservas on kolm istepinki ja prügikast. Sassi-Jaani talu väravast vaadatuna jäävad pingid veidi vasakule ja on kruusateest paari meetri kaugusel.

Liikudes värava juurest vasakut muruserva järgides edasi 5-6 sammu, jõuad kruusateele. Pööra siin vasakule ja liigu piki kruusatee vasakut serva umbes 140 meetrit, kuni jõuad neljaharulise ristteeni. Möödud kruusateelt paremale jäävast Köstriaseme talust. Ristteelt jätkub ringkäik mööda risttee vasakut haru, loodesuunda.

Vasaku ja otsesuunalise teeharu nurka jääb Kolu kõrts. Kõrts paikneb pikema esiküljega otse suunduva teeharu poole. Kõrtsi sissepääs on esikülje vasaku nurga pool. Otsasein jääb vasaku teeharu poole. Kõrtsis on tualetid.

Kõrtsi ees, sissepääsust vasakul on paari meetri pikkune lasipuu. Sissepääsust paremal on pikad kõrtsilauad pinkidega ja kooguga kaev. Kõrtsilauad on ka kõrtsi vasaku otsaseina lähedal. Samuti on siin laste mänguala.

Paremale suunduva haru vasakus servas, umbes kahekümne meetri kaugusel on hobupeatus.

Ringkäigu jätkamiseks liigu edasi ikka mööda vasakut kruusatee serva. Tee pöörab ristmikul sujuvalt vasakule, loodesuunda. Möödud teisele poole teed jäävast Kolu kõrtsi vasakust otsaseinast. Siin on kõrtsilauad, lastele karussell ja aedik puust laudaloomadega. Aedikust edasi on kõrtsi tagahoovi viiv lai tee.

Umbes saja meetri pärast mine risti üle kruusatee ja jätka liikumist mööda tee paremat serva. Jõuad Lau poe lippaia nurgani sinust paremal. Aia nurgast jääb poe sissepääs paarikümne sammu kaugusele. Poehoone ees on tuntavalt äratallatud kruusasegune ala. Jõudnud selle alani, liigu paremale, kuni jõuad majaseinani sinust paremal. Liigu piki seina edasi, kuni jõuad sissepääsutrepini. Poehoone on kruusateest umbes viie kuni kuue sammu kaugusel.

Poe esikülje keskosa ees võib seista roigastest püramiid puust alusega. Alusel tahvel, millel tekst poe toimetuste kohta. Küsi toimetuste kohta teavet poepidajalt, sest teksti tahvlil muudetakse.

 

Lau külapoe kirjeldustõlget saate kuulata siin.

 

Lau külapoest Kuie koolini

Seistes seljaga Lau külapoe trepi poole, on kruusateeni otsesuunas edasi liikudes 5-6 sammu. Seistes aga poehoone lippaia jalgväravas, on kruusatee otse sinu ees, kahe sammu kaugusel. Kruusatee kulgeb vasakult paremale, kagu-loode suunas

Mine kruusateest risti üle ning pööra paremale, loodesuunda. Liigu mööda vasakut teeserva umbes 25 meetrit, kuni jõuad neljaharulise ristteeni. Risttee nurgas, kus oled, on sinust vasakul prügikast ja suunaviitade post.

Ringkäik jätkub risttee vasakut haru pidi. Ristteelt otse viib kruusatee edasi teiste muuseumihoonete poole. Risttee parem haru möödub pritsikuurist ja kulgeb edasi Sutlepa kabeli suunas.

Liigu edasi mööda vasakut kruusatee serva. Tee pöörab laugjalt vasakule, edelasuunda. Kuie koolini on siit umbes 80 meetrit. Mine umbes kolmekümne meetri pärast risti üle tee, millel kõnnid. Liigu edasi mööda paremat teeserva, kuni teeserv pöörab veidi paremale. Pööra teeserva järgides samuti paremale, kuni jõuad kännuni. Kännul on Kuie kooli tutvustav klaaskattega infotahvel.

Infotahvli vasakus ülemises nurgas on Eesti kaardi kujutis, millel on punase täpiga märgistatud, millisest piirkonnast koolihoone pärineb. Paremas ülemises nurgas on koolimaja esikülje joonis. Joonise all ruumide paigutuse skeem. Tahvli alumises pooles on tekst: “Kuie vallakool 1870. aastate keskelt. Koolihoone on pärit Kuie (hiljem Einmanni, nüüd Vajangu) vallast Järva-Jaani kihelkonnast Järvamaalt. 1866. aasta seadust järgides ehitas vald kooli mõisa antud maale, lähtudes Vene tsaaririigis soovitatud tüüpprojektist. Esimesed lapsed istusid siin koolipinki 1878. aastal. Koolis käidi algusaegadel kaks, hiljem kolm talve. Õpiti pühakirja ja laulmist, samuti lugemist, kirjutamist, arvutamist. Kool töötas hoones 1923. aastani, seejärel kasutati seda elamuna. Muuseumisse üle toodud 1999. aastal. Avatud külastajaile 1. septembril 2000. aastal”. Sama tekst vene, inglise ja saksa keeles.

Kännust edasi liikudes jõuad koolimaja ümbritseva lippaia nurgas kasvava suure põõsani. Põõsa juurest liigu samas suunas veel 7-8 sammu edasi, kuni jõuad jalgväravani, kust pääseb kooli õuele.

 

Kuie koolimaja kirjeldustõlget saate kuulata siin.

 

Kuie koolist Sepa taluni

Kuie koolimaja jalgvärava ees kulgeb kruusatee vasakult paremale. See on kirde-edela suunaline. Väravast väljunud, mine otse üle kruusatee, tee vastasserva ning pööra paremale, edelasuunda. Liigu mööda vasakut teeserva umbes 90 meetrit, kuni jõuad kolmeharulise teeristini. Enne teeristi on teeservas vasakul labidavarre kujuline must valgusti ja puu. Teeristi jõudes kulgeb sinu ees kruusatee vasakult paremale, kagu-loode suunas.

Paremale viib tee kolhoosimajani ja edasi teiste muuseumihoonete suunas. Ringkäik jätkub teeristilt vasakule, möödudes Sepa talust ja jõuab siis tagasi kassamajani.

Jätka liikumist mööda vasakut teeserva. Tee kulgeb sujuvalt vasakule, kagusuunda. Neljakümne meetri pärast jõuad Sepa talu väravani sinust vasakul. Siin saab soovi korral paari lammast uudistada. Kui sa aga lammastega tutvuda ei soovi, jätka liikumist mööda vasakut teeserva.

Lambaaedikuni jõudmiseks pööra kruusateelt vasakule ja liigu otse edasi, kuni jõuad taluväravani. Kui värav on suletud, on lambad taluõuele vabalt ringi liikuma lastud. Kui värav on avatud, mine väravast otse läbi. Sinust vasakule jääb laastukatuse ja palkseintega sepikoda. Mine otsesuunas edasi liikudes Sepikojast mööda. Jõuad paarikümne sammuga horisontaalsetest lattidest lambaaedikuni otse ees. Lammaste ligimeelitamiseks on vaja ilmselt perenaise-peremehe abi.

 

Sepa talust kassamajani

Liigu lambaaediku juurest tagasi sepikoja juures asuva väravani, kust sisenesid. Pööra sinu ees vasakult paremale kulgeval kruusateel vasakule, kagusuunda. Liigu mööda vasakut teeserva umbes 180 meetrit, kuni jõuad teeservas oleva valge suunaviida postini. Mine posti juures risti üle kruusatee ja jätka liikumist paremas teeservas. Jõuad kassamaja juures oleva tänavakividest platsi servani. Paremal on nüüd väravaga suletud autode sissesõidutee muuseumi territooriumile. Liigu platsi serva juurest kella ühe suunas, kuni jõuad kassamaja otsaseinani. Otsaseina ääres võib olla pink. Pööra otsaseina juures vasakule ja liigu katusealuse tugipostini, mis on kassamajast umbes ühe meetri kaugusel. Pööra paremale ja liigu ümber katusealuse tugipostide vahel olevate vineerkujude. Vineerkujudest möödunud, pööra taas paremale, kuni jõuad kassamaja ukseni.

 

Kassamajas aitab liikuda põrandale märgitud kombatav juhttee. Sisenenud muuseumiõuelt kassamajja, jääb muuseumi väljapääs kassamaja vastasseina. Otse ees on piletiväravad, millest kassamajast väljumiseks läbi ei pääse. Uksest vasakule jääb suveniiripood. Tee vastasseinas oleva välisukseni kulgeb vasakult ringiga läbi suveniiripoe ja ümber ruumi keskel paikneva kassaleti. Astu uksest paar sammu otse ja pööra vasakule. Siin on maas umbes kahe meetri pikkune vaip. Mööda vaipa minnes jõuad kahe riiuli vahele. Ole ettevaatlik, vahekäigud erinevat kaupa täis riiulite ja vitriinide vahel on kitsad.

 

 

Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti