Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Meist

Kestlik muuseum


Eesti Vabaõhumuuseum on külastajasõbralik ja keskkonnahoidlik maa-arhitektuurimuuseum ning Eesti üks armastatumaid ja külastatumaid kultuurisihtkohti peredele. Me hoiame hoolikalt järeltulevate põlvede jaoks meie kätte usaldatud kultuuripärandit ning väärtustame muuseumi kaunist ja mitmekesist looduskeskkonda. Peame kogu organisatsioonis oluliseks vastutustundlikku käitumist nii kultuurilises, sotsiaalses kui keskkonnahoiu vaates. Oleme võtnud eesmärgiks kajastada kestliku arengu seisukohti muuseumi kogumis-, uurimis- ja säilitamispõhimõtetes, samuti näitustel, üritustel, haridusprogrammides ja muudes tegevustes. Ühtlasi tahame oma jätkusuutliku tegevusega olla eeskujuks meie külastajatele ja partneritele ning innustada neidki samamoodi käituma.


Meie kestlik tegevus on kooskõlas SA Eesti Vabaõhumuuseumi arengukavaga 2023-2027 ja Rohelise muuseumi põhimõtetega.


 

Kultuuriline jätkusuutlikkus


Säilitame ja vahendame muuseumikogusid heaperemehelikult.

Kultuuritraditsioonide kaudu seome minevikku tänapäeva ja tulevikuga. Tavapärane talumajapidamine on ringmajanduses inspiratsiooniallikaks.

Tutvustame ja pakume kohalikku käsitööd ja toitu.

 

Keskkonnahoid


Koostame ja viime ellu keskkonnategevuskava.

Koostame jätkusuutliku näituse ja ürituse korraldamise juhendi ja järgime neid.

Parandame oma töötajate ja külastajate keskkonnateadlikkust ja innustame neid tegema keskkonnasõbralikke otsuseid ja valikuid.


Arendusi planeerides (küttesüsteemid, valgustus, transpordivahendid, töövahendid jm seadmed) arvestame keskkonnamõjudega. Võimalusel eelistame kõrgema energiaklassiga seadmeid.

Kaasajastame ja tõhustame tööruumide küttesüsteeme ja soojapidavust.

Jälgime ja vähendame loodusressursside, materjalide ja vahendite tarbimist ning väldime raiskamist.

Taaskasutame ja vähendame jäätmete (sh digiprügi) teket. Sorteerime prügi.

Hoiame muuseumi territooriumi võimalikult auto- ja müravaba. Meie juurde on lihtne tulla ühistranspordiga. Külastaja on oodatud muuseumis ringi liikuma isikliku jalgrattaga või kasutama rendiratast. Meil on rattaparkla.

Hoiame elurikkust muuseumi territooriumil. Hooldame oma territooriumi heaperemehelikult ja läbimõeldult. Komposteerime orgaanilist materjali ja kasutame seda muuseumi aedade ja põldude väetamiseks.

Kogudes ja kasvatades pärandkultuure aitame säilitada aia- ja põllutaimede geneetilist mitmekesisust.

 

Sotsiaalne vastutus


Korraldame kestlikku elulaadi tutvustavaid üritusi, näitusi ja programme erinevatele sihtrühmadele.


Parandame kõikide sihtrühmade ligipääsetavust nii füüsiliselt kui virtuaalselt.

Väärtustame kultuurilist mitmekesisust, oleme erineva kultuuritaustaga külastajatele kohtumispaigaks ja pakume neile võimalusi dialoogiks.

Teeme koostööd kogukondadega ja vahendame nende loodud kultuuripärandit.

Peame oluliseks stabiilset ja tervislikku töökeskkonda ning kõigi meie töötajate rahulolu.

Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti