Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Kanut

2015

2015


Mööblitekstiilide konserveerimine ja hoiustamine (2015)


8. septembril 2015 toimus Setu laudas koolitus teemal "Mööblitekstiilide konserveerimine ja hoiustamine". Koolitusel osales 51 muuseumitöötajat.

Käsitletud teemad:

1. Pehme mööbli konserveerimine ja rekonstrueerimine
2. Tekstiilikonservaatori töövõtted ja valikud
3. Mööblinäidistega tutvumine
4. Interjööritekstiilid ja ajaloolised pakendamisvõtted vanadel fotodel
Mööbli ja tekstiilesemete pakendamine, hoiustamine, eksponeerimine

Koolituse materjalid:

Tekstiilikonservaatori töövõtted ja valikud
Mööblitekstiili koolitusel eksponeeritud materjalid, vahendid, võtted
Mööbli ja tekstiili pakendamine, hoiustamine ja transport
Ankeetküsitluse kokkuvõte


Museaalide ettevalmistus digiteerimistöödeks ja digiteeritud kultuuripärandi esitlemine MUISis (2015)


12. mail 2015 toimus Kanutis koolituspäev teemal "Museaalide ettevalmistus digiteerimistöödeks ja digiteeritud kultuuripärandi esitlemine MUISis". Koolitusel osales 34 muuseumite varahoidjat.

Käsitletud teemad:

1. Digiteeritud kultuuripärand ja MuIS
2. Kultuuripärandi digiteerimise sisulised ja tehnilised põhimõtted (metaandmed).
Digiteerimise võimaluste tutvustamine Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuses Kanut
3. Erinevate museaalide liikide digiteerimisest, pildifailide töötlus, kasutuskoopiad
4. Museaalide dokumenteerimine ja ettevalmistamine digiteerimiseks, nõuetekohane pakendamine transpordiks digiteerimiskeskusesse
5. Klaasnegatiivide kogu korrastamine
6. Tehniliste parameetrite joonis

Erinevate museaalide liikide digiteerimisest, pildifailide töötlus, kasutuskoopiad 
Museaalide ettevalmistus digiteerimistöödeks ja digiteeritud kultuuripärandi esitlemine MUISis
Pabermaterjalide ettevalmistamine digiteerimiseks


Klaasesemete säilitamisest muuseumis (2015)


9. märtsil 2015 toimus Kanutis koolituspäev teemal „Klaasesemete säilitamisest muuseumis“.
Lektor Eve Koha, Eesti Kunstiakadeemia. Koolitusel osales 33 muuseumitöötajat ja konservaatorit 18 erinevast muuseumist.

Käsitletud teemad:

1. Kas ja kuidas saab klaasi seisundit visuaalselt hinnata?
2. Kuidas klaasesemeid puhastada? Kas kuivalt või niiskelt?
3. Kuidas klaasesemeid pakendada?

Klaasesemete säilitamine (loengumaterjal)


Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti