Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Juurdepääsetavus

Pikk kirjeldusega ringkäik

Valides Eesti Vabaõhumuuseumiga tutvumiseks pika kirjeldustõlkega ringkäigu, viib see sind esmalt Sassi-Jaani tallu, sealt edasi Köstriaseme tallu, Pulga talu sepikotta ja saun-suvekööki, Härjapea tallu, Lau külapoodi ja viimaks Kuie kooli. Ringkäik möödub Kolu kõrtsist, kus saad soovi korral keha kinnitada. Lähedusse jääb ka hobupeatus ning Sepa talu juures saad tutvuda lammastega. Ringkäik lõpeb taas kassamaja juures.

Tähelepanu! Infotahvlid taluväravate ja hoonete juures ei paikne alati täpselt samas kohas.

 


Kassamajast Sassi-Jaani taluni

Alustamaks pikka kirjeldustõlkega ringkäiku, liigu kassamaja ukse juurest otse edasi umbes 12 sammu, kuni jõuad tänavakividest platsi servani. Siin algab paremale kulgev kruusatee. Pööra kella üheteistkümne suunas ja liigu diagonaalis üle neljaharulise risttee, kuni jõuad muruservani sinu ees. Pööra siin paremale. Oled risttee kolmanda, otse viiva teeharu alguses. Tee suundub kirdesse. Liigu mööda vasakut teeserva umbes 60 meetrit. Siin paiknevad teeservast umbes meetri kaugusel pingid. Jätka samas suunas liikumist, kuni teeserv pöörab veidi vasakule. Pööra siin vasakut teeserva järgides samuti vasakule ja liigu edasi, kuni jõuad kännuni. Kännul on Sassi-Jaani talu tutvustav klaaskattega infotahvel.

Selle infotahvli vasakus ülemises nurgas on Eesti kaardi kujutis, millel on punase täpiga märgistatud , millisest piirkonnast talu pärineb. Tahvli paremas ülemises nurgas on taluhoonete paiknemise skeem. Tahvli alumises pooles on tekst: “Sassi-Jaani talu 19. sajandi algusest. Õuehooned ja õu kujutavad pärisorjuseaegse talupoja keskmise suurusega talu, kus enamus eluks vajalikku tehti ja kasvatati ise. Nii talupoeg kui talu kuulusid mõisnikule. Vanadel taluõuedel paiknesid hooned vabalt ümber avara õuemuru, rehemaja enamasti esiküljega lõunasse. Sassi-Jaani talu on vabaõhumuuseumi sissejuhatav õppetalu, mis annab tuge kogu ülejäänud ekspositsiooni mõistmiseks.” Sama tekst vene, inglise ja saksa keeles.

Liigu kännu juurest mööda vasakut muruserva edasi umbes 8 sammu. Jõuad Sassi-Jaani talu vasaku väravapostini. Väravaava laius on 5 sammu. Nüüd on talu otse sinu ees.

 

Sassi-Jaani talu kirjeldustõlget saate kuulata siin.


Sassi-Jaani talust Köstriaseme tallu

Sassi-Jaani talu väravast väljunud, kulgeb sinu ees vasakult paremale kruusatee, mis on edela-kirdesuunaline. Selleni on 5-6 sammu. Mine risti üle kruusatee tee vastasservani ja pööra vasakule.

Märkus: Sinust paremale, teest paari meetri kaugusele, jääb nüüd 3 istepinki ja prügikast.

Piki kruusatee paremat serva paiknevad umbes viieteistkümne meetriste vahedega üheksakümne sentimeetri kõrgused valgustid. Musta värvi valgustid on labidavarre kujulised ja jäävad teeservast umbes meetri kaugusele.

Ringkäigu jätkamiseks liigu mööda sinust paremale jäävat muruserva edasi umbes 80 meetrit, kuni jõuad teeservas kasvava puuni. Puu juures pöördub teeserv veidi paremale. Pööra teeserva järgides samuti paremale ja liigu edasi umbes 10 sammu.

Siin võib seista roigastest püramiid puust alusega. Alusel tahvel, millel tekst talu toimetuste kohta. Küsi toimetuste kohta teavet talu perenaiselt-peremehelt, sest teksti tahvlil muudetakse.

Tahvlist möödunud, jõuad paari sammuga sinust paremale jääva kännuni. Kännul asetseb Köstriaseme talu tutvustav klaaskattega infotahvel.

Infotahvli vasakus ülemises nurgas on Eesti kaardi kujutis, millel on punase täpiga märgistatud, millisest piirkonnast talu pärineb. Paremas ülemises nurgas on taluhoonete paiknemise skeem. Tahvli alumises pooles on tekst: “Köstriaseme renditalu 19, sajandi lõpust. Mõisale raharenti maksev keskmise suurusega Harjumaa talu, millel maad umbes 30 hektarit, põldu umbes 9 hektarit. Kuigi 1856. aasta Eestimaa talurahvaseadus võimaldas talu päriseks osta, jäädi tihti kauaks rentnikeks. Maksuks kulus enamus sissetulekust. Siiski püüti elujärge parandada - kohendati hooneid, rajati aedu. Õue poolitabki tara - kambrite ja aida ette jääb puhasõu lillepeenardega, rehealuse, lauda ja suveköögi poole karjaõu. Õu avati külastajaile 1962. aastal.” Sama tekst vene, inglise ja saksa keeles.

Liigu kännust 5-6 sammu samas suunas edasi, jõuad Köstriaseme talu karjaõue väravasse.

 

Köstriaseme talu kirjeldustõlget saate kuulata siin.

 

Köstriaseme talust Pulga talu sepikoja ja saun-suveköögini

Köstriaseme talu puhasõue jalgväravast väljunud, kulgeb sinu ees paari sammu kaugusel vasakult paremale kruusatee. See on kirde-edelasuunaline. Paremale, edelasuunas, viib kruusatee välja kassamajani. Vasakule, kirdesuunas viib kruusatee Pulga talu poole.

Seistes seljaga jalgvärava poole, pööra ringkäigu jätkamiseks muruserva järgides vasakule. Liigu mööda vasakut teeserva umbes 20 meetrit, kuni jõuad vasakule suunduva kruusateeni. Oled kolmeharulises teeristis.

Otse viib kirdesuunaline kruusatee edasi Pulga talu ja Härjapea talu poole.

Vasakule viiv kruusatee suundub loodesse ja selle paremas servas on umbes 50 meetri kaugusel hobupeatus. Hobupeatusest umbes 20 meetrit edasi on neljaharuline risttee. Üle risttee paremale, kirdesuunas viiva tee äärde jääb Kolu kõrts.

Ringkäigu jätkamiseks pööra teeristis paremale ja mine risti üle kruusatee, millel liigud. Tee vastasservas pööra vasakule ja liigu edasi mööda sinust paremale jäävat teeserva, kirdesuunas umbes 100 meetrit. Möödud vasakut kätt jäävast Nuki saunikutalust, mis ringkäiku ei kuulu.

Jõudnud paremale suunduva teeharuni, mine sellest mööda ja jätka samas suunas liikumist mööda paremat teeserva, kirdesuunas. Ole tähelepanelik! Kruusatee kõrval, teega risti, jookseb küllalt sügav kraav.

 

Teeristist umbes saja meetri järel hargneb kruusatee Y-tähe kujuliselt kaheks. Tee vasak haru kulgeb veidi vasakule kirdesse. Selle tee äärde jääb Härjapea talu. Parem teeharu pöörab laugjalt paremale, ida suunda ja viib välja Pulga sepikojani. Jätka liikumist, järgides paremat teeserva, umbes 35 meetrit.

Selle teeserva ääres paremal võib seista roigastest püramiid puust alusega. Alusel tahvel, millel on tekst talu toimetuste kohta. Küsi toimetuste kohta teavet talu perenaiselt-peremehelt, sest teksti tahvlil muudetakse.

 

Jätka liikumist mööda paremat teeserva, kuni jõuad sepikoja ees oleva tajutavalt madalakstallatud platsini. Sepikoda on siit paremal mõne sammu kaugusel. Kruusateest vasakul, sepikoja vastas on Pulga talu saun-suveköök.

Otse edasi viib kruusatee Pulga talu õuele, mis on umbes kahekümne meetri kaugusel. Pulga taluhooned kirjeldusega ringkäiku ei kuulu. Võimaliku tuleohu tõttu ehitati sepikoda ja saun-suveköök teistest taluhoonetest kaugemale.

 

Pulga talu sepikoja ja saun-suveköögi kirjeldustõlget saate kuulata siin.

 

Pulga talu saun-suveköögist Härjapea taluni

Seistes Pulga talu saun-suveköögi ees, seljaga ukse poole, kulgeb Pulga talu kruusatee sinu ees vasakult paremale. Pööra paremale ja liigu mööda kruusatee paremat teeserva tagasi 35 meetrit, läänesuunas. Sinust paremale jääb roigasaed, mis lõpeb teede kaheks hargnemise nurgas kasvava puu juures. Sinu ees, vasakult paremale kulgeb nüüd kirde-edelasuunaline taludevaheline kruusatee haru. Paremale viiva tee mõlemas servas on madal kiviaed. Liigu sellest kruusateest otse üle ja pööra vastasservas paremale. Madal kiviaed jääb sinust vasakule, üsna tee lähedale. Liigu mööda vasakut teeserva umbes 40 meetrit, kuni jõuad kiviaia keskel kasvava puuni. Puust veidi edasi on kiviaias umbes poole meetri laiune ava. Mine avast mööda ja liigu edasi umbes 20 meetrit, kuni jõuad kiviaias oleva järgmise veidi laiema avani. See ava on sissepääs vasakul paikneva Härjapea talu õuele. Pööra vasakule, ava juurest viib teerada Härjapea talu elumaja ette. Teisel pool kruusateed, Härjapea talu vastas, viib kiviaia avast teerada Pulga talu rehemaja ja teiste hoonete poole.

 

Härjapea talu kirjeldustõlget saate kuulata siin.

 

Härjapea talust Lau poeni

Härjapea majandusõue väravaavast väljunud, ääristab siin teerada mõlemal pool madal kiviaed. Kiviaed on teerajast natuke maad eemal. Liigu mööda teeraja vasakut serva, loodesuunda. Umbes kolmekümne meetri pärast pöörab teerada sujuvalt vasakule läänesuunalisele kruusateele. Pööramise kohas on madal kiviaed üsna teeserva lähedal.

Jätka liikumist mööda kruusatee vasakut serva umbes 10 meetrit, kuni jõuad neljaharulise ristteeni.

Ringkäik jätkub risttee vasakut haru pidi. Ristteelt otse viib kruusatee mööda Sutlepa kabelist ja edasi teiste muusemihoonete poole. Ristteelt paremale viib kruusatee Nätsi tuulikust mööda. Tuuliku taga paistab meri.

Jätka liikumist mööda vasakut teeserva. Teeserv pöörab sujuvalt vasakule, edelasse. Siin teeäärne madal kiviaed lõpeb ja algab lattaed.

Liigu edasi umbes 150 meetrit, kuni jõuad järgmise neljaharulise ristteeni. Risttee vasaku haru vasakus servas on hobupeatus. Otse kulgev haru viib kassamajani. Ringkäik jätkub mööda risttee paremat haru Lau poeni ja sealt edasi Kuie kooli suunas. Vahetult enne ristteeni jõudmist on sinust paremal, üle tee, Kolu kõrts ja enne kõrtsi tagahoovi viiv lai tee.

Kõrts paikneb pikema esiküljega kruusatee poole. Kõrtsi sissepääs asub esikülje vasaku nurga pool. Kõrtsis on tualetid. Kõrtsi ees, sissepääsust vasakul on paari meetri pikkune lasipuu. Sissepääsust paremal on pikad kõrtsilauad pinkidega ja kooguga kaev. Kõrtsilauad on ka kõrtsi vasaku otsaseina lähedal. Samuti on siin laste mänguala.

Vahetult enne ristteed pöörab teeserv veidi vasakule. Liigu teeserva järgides samuti veidi vasakule, kuni jõuad teeservas kasvava puuni sinust vasakul. Pööra puu juures kella kolme suunas ja liigu diagonaalis üle risttee, kuni jõuad muruservani. Pööra siin paremale. Oled nüüd paremale suunduva teeharu vasakus servas. Lau pood jääb siit umbes saja kaheksakümne meetri kaugusele.

Jätka liikumist mööda kruusatee vasakut serva. Möödud teisele poole teed jäävast Kolu kõrtsi vasakust otsaseinast. Siin on kõrtsilauad, lastele karussell ja aedik puust laudaloomadega. Aedikust edasi on kõrtsi tagahoovi viiv lai tee.

Umbes saja meetri pärast mine risti üle tee ja jätka liikumist mööda kruusatee paremat serva. Jõuad Lau poe lippaia nurgani sinust paremal. Aia nurgast jääb poe sissepääs paarikümne sammu kaugusele. Poehoone ees on tuntavalt äratallatud kruusasegune ala. Jõudnud selle alani, liigu paremale, kuni jõuad majaseinani sinust paremal. Liigu piki seina edasi, kuni jõuad sissepääsutrepini. Poehoone on kruusateest umbes viie - kuue sammu kaugusel.

Poe esikülje keskosa ees võib seista roigastest püramiid puust alusega. Alusel tahvel, millel tekst poe toimetuste kohta. Küsi toimetuste kohta teavet poepidajalt, sest teksti tahvlil muudetakse.

 

Lau külapoe kirjeldustõlget saate kuulata siin.

 

Lau külapoest Kuie koolini

Seistes seljaga Lau külapoe trepi poole, on kruusateeni otsesuunas edasi liikudes 5-6 sammu. Seistes aga poehoone aia jalgväravas, on kruusatee otse sinu ees, kahe sammu kaugusel. Kruusatee kulgeb vasakult paremale, kagu-loode suunas.

Mine kruusateest risti üle ning pööra paremale, loodesuunda. Liigu mööda vasakut teeserva umbes 25 meetrit, kuni jõuad neljaharulise ristteeni. Risttee nurgas, kus oled, on sinust vasakul prügikast ja suunaviitade post.

Ringkäik jätkub risttee vasakut haru pidi. Ristteelt otse viib kruusatee edasi teiste muuseumihoonete poole. Risttee parem haru möödub pritsikuurist ja kulgeb edasi Sutlepa kabeli suunas.

Liigu edasi mööda vasakut kruusatee serva. Tee pöörab laugjalt vasakule, edelasuunda. Kuie koolini on siit umbes 80 meetrit. Mine umbes kolmekümne meetri pärast risti üle tee ja liigu edasi mööda paremat teeserva, kuni teeserv pöörab veidi paremale. Pööra teeserva järgides samuti paremale, kuni jõuad kännuni. Kännul on Kuie kooli tutvustav klaaskattega infotahvel.

Infotahvli vasakus ülemises nurgas on Eesti kaardi kujutis, millel on punase täpiga märgistatud, millisest piirkonnast koolihoone pärineb. Paremas ülemises nurgas on koolimaja esikülje joonis. Joonise all ruumide paigutuse skeem. Tahvli alumises pooles on tekst: “Kuie vallakool 1870. aastate keskelt. Koolihoone on pärit Kuie (hiljem Einmanni, nüüd Vajangu) vallast Järva-Jaani kihelkonnast Järvamaalt. 1866. aasta seadust järgides ehitas vald kooli mõisa antud maale, lähtudes Vene tsaaririigis soovitatud tüüpprojektist. Esimesed lapsed istusid siin koolipinki 1878. aastal. Koolis käidi algusaegadel kaks, hiljem kolm talve. Õpiti pühakirja ja laulmist, samuti lugemist, kirjutamist, arvutamist. Kool töötas hoones 1923. aastani, seejärel kasutati seda elamuna. Muuseumisse üle toodud 1999. aastal. Avatud külastajaile 1. septembril 2000. aastal”. Sama tekst vene, inglise ja saksa keeles.

Kännust möödunud, jõuad koolimaja ümbritseva lippaia nurgas kasvava suure põõsani. Põõsa juurest liigu samas suunas veel 7-8 sammu edasi, kuni jõuad jalgväravani, kust pääseb kooli õuele.

 

Kuie koolimaja kirjeldustõlget saate kuulata siin.

 

Kuie koolist Sepa taluni

Kuie koolimaja jalgvärava ees kulgeb kruusatee vasakult paremale. See on kirde-edelasuunaline. Väravast väljunud, mine otse üle kruusatee, tee vastasserva ning pööra paremale, edelasuunda. Liigu mööda vasakut teeserva umbes 90 meetrit, kuni jõuad kolmeharulise teeristini. Enne teeristi on vasakul teeservas labidavarre kujuline must valgusti ja puu. Teeristi jõudes kulgeb sinu ees kruusatee vasakult paremale, kagu-loode suunas.

Paremale viib tee kolhoosimajani ja edasi teiste muuseumihoonete suunas. Ringkäik jätkub teeristilt vasakule, möödudes Sepa talust ja jõuab siis tagasi kassamajani.

Jätka liikumist mööda vasakut teeserva. Tee kulgeb sujuvalt vasakule, kagusuunda. Neljakümne meetri pärast jõuad Sepa talu väravani sinust vasakul. Siin saab soovi korral paari lammast uudistada. Kui sa aga lammastega tutvuda ei soovi, jätka liikumist mööda vasakut teeserva.

Lambaaedikuni jõudmiseks pööra kruusateelt vasakule ja liigu otse edasi paar sammu kuni taluväravani. Kui värav on suletud, on lambad taluõuele vabalt ringi liikuma lastud. Kui värav on avatud, mine väravast otse läbi. Sinust vasakule jääb laastukatuse ja palkseintega sepikoda. Mine otsesuunas edasi liikudes sepikojast mööda. Jõuad paarikümne sammuga horisontaalsetest lattidest lambaaedikuni otse ees. Lammaste ligimeelitamiseks on vaja ilmselt perenaise-peremehe abi.

 

Sepa talust kassamajani

Liigu lambaaediku juurest tagasi sepikoja juures asuva väravani, kust sisenesid. Pööra sinu ees vasakult paremale kulgeval kruusateel vasakule, kagusuunda. Liigu mööda vasakut teeserva umbes 180 meetrit, kuni jõuad teeservas oleva valge suunaviida postini. Mine posti juures risti üle kruusatee ja jätka liikumist paremas teeservas. Jõuad kassamaja juures oleva tänavakividest platsi servani. Paremal on nüüd väravaga suletud autode sissesõidutee muuseumi territooriumile. Liigu platsi serva juurest kella ühe suunas, kuni jõuad kassamaja otsaseinani. Otsaseina ääres võib olla pink. Pööra otsaseina juures vasakule ja liigu katusealuse tugipostini, mis on kassamajast umbes ühe meetri kaugusel. Pööra paremale ja liigu ümber katusealuse tugipostide vahel olevate vineerkujude. Vineerkujudest möödunud, pööra taas paremale, kuni jõuad kassamaja ukseni.

 

Kassamajas aitab liikuda põrandale märgitud kombatav juhttee. Sisenenud muuseumiõuelt kassamajja, jääb muuseumi väljapääs kassamaja vastasseina. Otse ees on piletiväravad, millest kassamajast väljumiseks läbi ei pääse. Uksest vasakule jääb suveniiripood. Tee vastasseinas oleva välisukseni kulgeb vasakult ringiga läbi suveniiripoe ja ümber ruumi keskel paikneva kassaleti. Astu uksest paar sammu otse ja pööra vasakule. Siin on maas umbes kahe meetri pikkune vaip. Mööda vaipa minnes jõuad kahe riiuli vahele. Ole ettevaatlik, vahekäigud erinevat kaupa täis riiulite ja vitriinide vahel on kitsad.

 

Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti