Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Kanut

2019

2019Kogude säilitamis–, hoiustamis–, konserveerimis- ja digiteerimisalane nõustamine muuseumides (2019)


2019. a projekti raames töötasid Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskuse Kanut osakonnajuhatajad ja kuraator kahel päeval 22. ja 23. mail SA Virumaa Muuseumides (sh Palmse mõis ja Linnakodaniku majamuuseum) ja Narva Muuseumis. Sarnast projekti oleme teinud ka kahel eelneval aastal, mil külastasime Lõuna-Eesti ja Lääne-Eesti muuseume.
Kohapeal nõustamise eesmärgiks on eelnevalt koguda infot külastatavate muuseumide murekohtade kohta seoses hoiustamise, säilitamise, konserveerimise ja digiteerimisega. Sel aastal olid teemaks ka museaalide turvaline säilitamine avatud interjööriga püsiekspositsioonis. Samuti ekspositsioonides oleva päevavalguse hulk ja külastajate käitumine. Oluline on jälgid pidevalt ekspositsioonides olevaid museaale ja nende seisukorda.
Teemadena olid aktuaalsed veel: tekstiilide säilitamine (riiulid ja riidepuude pehmendused), kunstikogu seisundi hindamine, klaasitud kunstiteoste digiteerimine, suuremõõtmeliste teoste digiteerimine ja hoiustamine, relvakogu säilitamine ja konserveerimisvajaduste planeerimine.
Väljasõitudel oleme viinud muuseumidesse ka hoiustamisvahendeid: kattematerjali, pehmendusmaterjale (transpordiks ja pindade/esemete üksteisest isoleerimiseks), tolmuimeja otsikuid museaalide paremaks korrastamiseks. Samuti paberikonserveerimise materjale Virumaa muuseumile.


2019. aastal toimus kolm mööbli ja metallesemete hooldamise ja restaureerimise koolitust.
Koolitused olid kahepäevased ning toimusid juunis, septembris ja novembris. Selliseid praktilisi ja teoreetilisi koolitusi on Kanut varem korraldanud ainult muuseumitöötajatele, ent seekord oli registreerumine avatud kõigile huvilistele.

Koolitusel tutvustati osalejatele erinevusi restaureerimise ja konserveerimise vahel ning pöörati tähelepanu olulistele aspektidele vanade esemete ajaloo väärtustamisel. Teemad olid järgmised:
- Ajaloolise mööbli tutvustamine ja restaureerimise alused
- Ajaloolise mööbli metallpanuste tutvustamine ja restaureerimise alused
- Kanutis hetkel paiknevast mööblikogust näidete kirjeldamine ja stiililise konteksti tutvustamine
- Esemete kahjustuste hindamine, analüüs ja töövõtete valimine
- Esemete seisundi pildistamine ja dokumenteerimine
- Töövahendite ja nende kasutuse tutvustamine
- Metallesemete hooldus ja puhastamine
- Erinevaid mööbli viimistlemise võtted
- Praktiline töö, mis sisaldab - puidupinna puhastamine, puiduparandused, spooniparandused, viimistlemise võtted. Lisaks polsterdamise keerukas ja lai maailm, kangaste valimine.

Kõik eelnimetatu sai koolituse käigus tähelepanu ja praktikat!Koolituspäev „Geelid konserveerimises“


24. oktoobril 2019 aastal toimus Eesti Konservaatorite Ühingu eestvedamisel koolituspäev „Geelid konserveerimises“. Kanuti kolleegidel oli oma Pikk 2 majas tore võimalus võõrustada 50 kolleegi erinevatest mäluasutustest.
Geellahused on viimase kümnendi jooksul leidnud aina laiemat kasutust erinevatest materjalidest esemete pinna puhastamisel. Kuidas erineb geellahus tavalisest puhastuslahusest? Millist geelikandjat kasutada ja millal on geelpuhastus otstarbekaim meetod? Neile küsimustele püütigi teabepäeval vastuseid leida. PDF-variant avaneb siit.29. oktoobril 2019 toimus muuseumitöötajate koolituspäev "Vastused ja juhised museaalide säilitamisega seoses korduma kippuvatele küsimustele".
Keeruka pealkirjaga koolituse eesmärgiks oli meenutada veerandsaja aasta jooksul Kanuti poolt käsitletud koolitusteemasid ja kaardistada muuseumitöötajate murekohad säilituspobleemistikus, et leida sobivaim (esitlus)viis korduvate teemade ja küsimuste –vastuste esitamiseks (juhendid, koolitused jms). Koolitusel oli 50 osalejat 34 erinevast mäluasutusest.

Esitlused:

1. Museaalide mälu. Dokumenteerimise olulisus. Seisundi hindamine. Kriteeriumid. Säilitustegevused. Heige Peets (Kanut, osakonnajuhataja) 
2. Kustuvate tekstidega dokumendid.Tehnikate määramise olulisus. Museaalide säilivuskvaliteet. Vajalikud säilitustegevused. (Viljandi muuseumi joonistekogu analüüsi näitel). Tea Šumanov (Kanut, paberikonservaator) 
3. Ühishoidla - kontseptsioon, praegused ja edasised tegevused. Tulevikumärgistamine ja tuleviku inventeerimine. Tööprotsesside muutumine. Näiteid Rootsi ühishoidlast. Janika Turu (Muinsuskaitseamet, muuseumivaldkonna peaspetsialist)
4. Kanuti viimaste aastate nõustamisreisid muuseumidesse. Kogemused ja tagasiside (Sille Siidirätsep)  
5. Geelid konserveerimises (Heige Peets)
 
Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti