Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Külastajainfo

E-pileti kasutus-tingimused

SA Eesti Vabaõhumuuseumi e-pileti kasutustingimused


1. Üldtingimused


1.1 SA Eesti Vabaõhumuuseum (edaspidi muuseum) e-pileti kasutustingimused kehtivad muuseumi külastuseks piletite ostmisel muuseumi kodulehel.

1.2 Mõisted:

1.2.1 Teenuse osutaja – SA Eesti Vabaõhumuuseum; registrikood 90012585, aadressiga Vabaõhumuuseumi tee 12, 13521 Tallinn, Eesti. Telefon: +372 65 49111

1.2.2 Ostja – Eesti Vabaõhumuuseumi pileti ostja muuseumi kodulehel.

1.2.3 Koduleht – internetikeskkond www.evm.ee

1.2.4 E-pilet – elektrooniline pilet (edaspidi pilet), mis annab selle esitajale õiguse sissepääsuks muuseumisse piletile määratud tingimustel.

1.2.5 Kasutustingimused – muuseumis kehtestatud üldtingimused pileti ostmiseks ja kasutamiseks.

1.2.6 Tavapilet – muuseumi pilet ühekordseks külastuseks pileti kehtivusajal vastavalt piletile määratud tingimustele.

1.2.7 Aastakaart – muuseumi aastakaart piiramata arvul külastusteks pileti kehtivusajal vastavalt piletile määratud tingimustele.

1.2.8 Kinkepilet – muuseumi pilet ühekordseks külastuseks pileti kehtivusajal vastavalt piletile määratud tingimustele.

1.2.9 Eripilet – muuseumi eriekskursioonidele või -eriüritustele kehtestatud pilet ühekordseks külastuseks pileti kehtivusajal vastavalt piletile määratud tingimustele.

1.3 Piletite ostmisel tekkinud tõrgetest tuleb sellest teatada e-posti aadressile info@evm.ee

2. Piletite ostmine


2.1 Piletite ostmisel sisestab ostja lisaks soovitud piletitele ja nende kogustele üksikpiletite puhul oma e-posti aadressi ning aastakaartide puhul oma isikukoodi, ees- ja perekonnanime, e‑posti aadressi ning telefoninumbri.

2.2 Enne piletite eest maksmist on ostja kohustatud kontrollima ostukorvi lisatud piletite nimetusi ja arvu ning veenduma, kas ostukorvi sisu vastab soovitule. Tagasiarveldus ei ole võimalik, välja arvatud punktis 5.2 toodud juhul.

2.3 Ostukorvi ekslikult lisatud piletid või kogused, mis ei vasta soovitule, tuleb tühistada.

2.4 Piletite hind ostukorvis on koos käibemaksuga.

2.5 Piletite eest tasumine toimub krediitkaardiga või pangalinki kasutades.

2.6 Makse õnnestumisel genereeritakse ostjale PDF vormingus pilet.

3. Piletite kättesaamine


3.1 PDF vormingus piletid koos arvega saadetakse ostmisel sisestatud e-posti aadressile pärast piletite eest tasumist internetipangas.

3.2 PDF vormingus piletid saab pärast ostu sooritamist koheselt ka kodulehelt alla laadida.

4. Piletite kehtivus


4.1 Ostetud piletid kehtivad vastavalt piletitele määratud tingimustele, mis on märgitud piletitele.

4.2 Tavapilet kehtib ostukuupäevast alates 10 kalendripäeva ja ühekordseks külastuseks.

4.3 Aastapilet kehtib ostukuupäevast alates 365 kalendripäeva ja piiramata arvul külastusteks.

4.4 Kinkepilet kehtib ostukuupäevast alates 365 kalendripäeva ja ühekordseks külastuseks.

4.5 Eripilet kehtib vastavalt piletile määratud kehtivusajale ja ühekordseks külastuseks.

5. Piletite tagastamine


5.1 Ostetud pileteid ei saa tagastada ja neid ei osteta tagasi, välja arvatud punktis 5.2 toodud juhul.

5.2 Piletid ostetakse tagasi ainult juhul, kui nende kasutamine osutus võimatuks Eesti Vabaõhumuuseumist tulenevatel põhjustel. Muid võimalikke erandolukordi, mis ei võimalda õigeaegselt teenust kasutada või muuta, käsitletakse juhtumipõhiselt.

6. Ostja õigused ja kohustused


6.1 Ostjal on õigus osta muuseumi kodulehelt SA Eesti vabaõhumuuseum määratud hinna, kehtivusaja ja õigustega pileteid.

6.2 Ostjal on õigus pärast piletite eest tasumist saada piletid ostmisel sisestatud e-posti aadressile.

6.3 Ostja täidab nõuetekohaselt käesolevaid kasutustingimusi.

6.4 Ostja kohustub muuseumi külastusel täitma muuseumi külastamiseeskirju.

6.5 Ostja kohustub hoiduma kodulehe toimimisse ja tehnilistesse lahendustesse sekkumisest. Igasugune tegevus, millega võib kaasneda kodulehe ülekoormamine või selle toimimise häired, on keelatud. Kodulehe kasutamise monitooring ja saadud andmete kopeerimine, kasutamine, muutmine ja avaldamine mistahes eesmärkidel on keelatud.

7. Muuseumi õigused ja kohustused


7.1 Muuseumil on õigus muuta kasutustingimusi ilma ette teatamata. Uued kehtivad tingimused avaldatakse muuseumi kodulehel.

7.2 Muuseumil on õigus muuta piletite hindu vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

7.3 Muuseum võimaldab pileteid kasutada vastavalt nendele seatud õigustele.

7.4 Muuseum ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne võib ebaõnnestuda.

7.5 Muuseum ei vastuta piletite kolmandate isikute kätte sattumisega kaasnevate mistahes kahjude eest (sh juhul, kui piletid satuvad kolmandate isikute kätte ebakorrektse e ¬posti aadressi sisestamise tõttu, sisestatud e ¬posti aadressile määratud automaatsete suunamiste või muu sellise tõttu).

8. Isikuandmete kasutamine


8.1 Ostja annab piletite ostmisega nõusoleku muuseumile oma isikuandmete töötlemiseks.

8.2 Töödeldavad isikuandmed on andmed, mida ostja esitab piletite ostmisel ja mis on nimetatud punktis 2.1.

8.3 Ostja isikuandmete töötlejaks on muuseum ja isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate isikuandmete kaitse regulatsioonidega ning andmekaitsetingimustega.

8.4 Muuseum kasutab ostja isikuandmeid talle piletite müümiseks ja statistika analüüsimiseks.

8.5 Muuseum ei edasta ostjalt saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.

8.6 Ostjal on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist.

9. Lõppsätted


9.1 Kasutustingimused jõustuvad ostja ja muuseumi vahel hetkest, kui ostja annab kasutustingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse.


Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti