Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Kanut

2022

Töötuba "Museaalide säilitusümbrised"

8. novembril 2022 toimus praktiline töötuba teemal „Museaalide säilitusümbrised“.

Koolitus oli planeeritud muuseumide konservaatoritele- säilitajatele ja koguhoidjatele, kes reaalselt tegelevad pakendite valmistamise, tellimise ja kogude pakendamise planeerimisega (osalejaid oli kaheksast muuseumist).

Slaidiettekannetes tutvustasid Kanuti konservaatorid museaalide pikaajaliseks säilitamiseks sobivaid materjale ja konservaatorite töövõtteid keerukamate objektide pakendamisel. Töötoas valmistati ühiselt paar lihtsamat eritüübilist ümbrist. Osalejad said koolituselt kaasa omavalmistatud karbid, edaspidiseks ka mõned vajalikud töövahendid (korralik metallist joonlaud ja vaibanuga, voltluu, surveklambrid jms) ning infomaterjali soovituslikest materjalidest.

Kindlasti ei olnud koolituse eesmärgiks, et iga muuseumitöötaja peaks hakkama edaspidi ise ümbriseid valmistama. Aga praktiline tegevus aitab kaasa pakkematerjalide tundmisele ja lisab teadmisi, millised peaksid säilitusümbrised olema ning mida silmas pidada kui neid firmadelt tellida.

Ettekanded:

·         Pabermuseaalide süstematiseerimine ja ümbristamine. Suureformaadiliste objektide pakendamine.  Tea Šumanov

·         Ruumiliste objektide (klaas, keraamika, skulptuur jms) pakendamine. Pakendite siseviimistlus ja töövahendid. Aire Aksiim.

Töötuba:

·         Ümbriskarpide valmistamine. Töövahendid, materjalid ja tööviisid. Jolana Laidma

·         Pakendid_voltimine. www.fefco.org

·         Töötuba_töövahendid


//media.voog.com/0000/0048/7241/files/%C3%9Cmbriskarpide%20valmistamine.%20Jolana%20Laidma.pdf

//media.voog.com/0000/0048/7241/files/t%C3%B6%C3%B6tuba_t%C3%B6%C3%B6vahendid.pdf
//media.voog.com/0000/0048/7241/files/Pakendid_voltimine.pdf
//media.voog.com/0000/0048/7241/files/Pabermaterjalide%20%C3%BCmbristamine.%20Tea%20%C5%A0umanov.pdf
//media.voog.com/0000/0048/7241/files/Museaalide-s%C3%A4ilitus%C3%BCmbrised_Aire_.pdf
Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti