Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Külastajainfo

Laada kodukord ja osavõtureeglid

LAADA KODUKORD  


Kevadlaat toimub ürituse Kevadpüha ja kevadlaat raames 1. mail 2024 iga ilmaga.
Laada reegleid täpsustatakse ja registreerimine avatakse 18. märtsil. Pange päev oma laadakalendrisse kirja!


1. Laat paikneb muuseumi peatee ääres ning kestab 10.00–16.00.


2. Registreerunud kauplejad saavad muuseumi peaväravast müügiloa ja vajaduse korral autoloa laadapäeva hommikul kell 7.30–9.30. Ühe kauplemiskoha kohta arvestatakse kuni 2 inimest, kes pääsevad tasuta sisse!


3. Autoga pääseb sisse muuseumi peavärava kaudu. Sissepääs korrektselt täidetud autoloa alusel. Autoga võib laada-alal liigelda kauba laadimiseks


- hommikul 7.30–9.30 

- õhtul 16.00–20.00


4. Laadaliste paigutamine toimub kes-ees-see-mees põhimõttel. Sealjuures jääb viimane sõna paigutuse osas laadakorraldajatele.

5. Kaubelda võib ainult registreerimisel märgitud kaubaga! Kogu kaup peab olema eestimaine, vajaduse korral on laadakorraldajal õigus kaup müügilt kõrvaldada! Vastavate lubade olemasolu ja kooskõlastuste eest vastutab kaupleja ise!

6. Kaupleja tekitatud jäätmed viib kaupleja pärast ürituse lõppu ise minema. Muuseumi prügikastid on külastajale! Kui kaupleja pakub kohapeal tarbimiseks toitlustust, on ta kohustatud kasutama korduvkasutatavaid nõusid ning söögiriistu ja korraldama ise nõude kogumise oma kauplemiskohas.

7. ÜRITUSE TOIMUMISE AJAL (10.00–16.00) ON MUUSEUMI TERRITOORIUMIL SÕIDUKIGA LIIKLEMINE KEELATUD!!! Sõidukiga muuseumi territooriumil liigeldes tuleb väga täpselt järgida liiklusskeemi ja liikluskorraldajate juhiseid. Peale kauba maha panekut müügikohta tuleb auto kohe teisaldada. AUTOLUBA võimaldab parkida ürituse ajal LAADAPARKLAS. Väljaspool laadaparklat on parkimine keelatud!

8. Müügikoha näitab kätte muuseumitöötaja müügiloa esitamisel.

9. Kaupmees on KOHUSTATUD VIIBIMA LAADAL SELLE LÕPUNI ehk kella 16.00-ni.

10. KORRALDAJAL ON ÕIGUS TEHA LAADA KORRALDUSES JA KODUKORRAS MUUDATUSI.

MUUSEUMI TERRITOORIUMIL TOHIB SUITSETADA AINULT SELLEKS ETTENÄHTUD JA MÄRGISTATUD KOHTADES!!!

MUUSEUMI EKSPOSITSIOONI, SEALHULGAS MUUSEUMI AEDADESSE, TULEB SUHTUDA LUGUPIDAMISEGA NING NENDE KASUTAMINE OMA ESEMETE EKSPONEERIMISEKS VÕI HOIDMISEKS VM ISIKLIKUL OTSTARBEL ON RANGELT KEELATUD!

HEAD LAADAÕNNE!KEVADLAADA OSAVÕTUREEGLIDKevadlaat Eesti Vabaõhumuuseumis 1. mail 2024

Osavõtureeglid laadast osavõtjatele

1. KORRALDAJA

Eesti Vabaõhumuuseum

Vabaõhumuuseumi tee 12, 13521 Tallinn

Tel: 6549 100 www.evm.ee

2. AEG JA KOHT

Aeg: 1. mai 2024

Koht: Eesti Vabaõhumuuseum

Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn – muuseumi peatee, selle ümbrus.

Laada ülespanek: 1. mai 7.30 – 9.30

Laat avatud: 1. mai 10.00 – 16.00

Laada kokkupanek: 1. mai kell 16.00 – 20.00

3. KES ON OODATUD KAUPLEMA?

Laada kaupmeesteks võivad olla kõik, kelle poolt pakutav on sobilik kevadlaadale. Laadakaubaks on

· eestimaine toidukaup,

· eestimaine käsitöö,

· Eestis toodetud alkohol.

Muuseumil on õigus mittesobivat kaupa laadale mitte lasta või see laadalt kõrvaldada.

4. OSAVÕTUMAKS

Kauplemiskoha maksumus:

· 1,5 m (laud ilma telgita) – 20 eurot

· 3x3 m – 40 eurot


Osalejatele tagatakse 3x3 m laadaplats oma laua kasutamise ja varjualuse püstitamise võimalusega. Soovi korral on võimalik kasutada Eesti Vabaõhumuuseumi laadalauda (hinna sees), mille vajaduse palume täpsustada registreerimisvormil. Muuseum garanteerib laadalauad ja elektri kasutamise võimaluse ainult õigel ajal registreerunud kauplejatele. Maksta saab ülekandega, ettemaksuarve saadetakse enne üritust esitatud meiliaadressile.

5. LAADALE REGISTREERUMINE

Registreeruda saab Eesti Vabaõhumuuseumi kodulehel www.evm.ee, täites veebipõhise registreerimisvormi. Lisainfo kerti.sonmez@evm.ee või telefonil 6 549 113. Viimane registreerumise kuupäev on 24. aprill 2024. Hilinejaid jutule ei võeta!

Registreerumine on ühtlasi kinnituseks, et kaupmees nõustub osavõtureeglitega ja kohustub neid täitma. Registreerimine jõustub, kui saatja e-mailile on saabunud vastav kinnitus.

6. MUUDATUSTE TEGEMINE REGISTREERIMISLEHEL

Kaupmees on kohustatud korraldajat teavitama kohe, kui tema registreerumisel esitatud andmetes tekib muudatusi. Viimane muudatuste tegemise kuupäev on 24. aprill 2024.

7. REGISTREERIMISE TÜHISTAMINE

Korraldajal on õigus tühistada kaupmehe registreerumine juhul kui:

· ei ole laadapinda asutud kasutama laada ülespanekuks ettenähtud ajal.

· ei peeta kinni kaupmehe reeglitest või korraldajaga sõlmitud kokkulepetest

Kaupmees saab oma algatusel registreerumise tühistada kuni 24. aprillini 2024.

8. LISATEENUSED

Kaupmehel on võimalik kasutada lisateenuseid korraldajaga kokkuleppel (elekter väljapaneku kohas). Selleks tuleb oma soov

kirja panna registreerimislehel. Korraldaja vaatab need soovid üle, hindab nende teostatavuse, sellega kaasneva lisatöö mahu ja maksumuse ning võtab kaupmehega ühendust. Kui lisateenuse hind on kaupmehele sobiv, lisatakse see tema arvele ja vajalikud lisatööd teostatakse. Lisateenuste soovi esitamise viimane tähtaeg on 24. aprill 2024. Kõik muud erisoovid ja vajadused palume samuti eelnevalt korraldajatega kooskõlastada!

9. REKLAAM

Kaupmeestel on õigus oma toodete/teenuste reklaamimiseks kasutada infoalust ja lauda.

10. KORRALDAJA VASTUTUS

Korraldaja vastutab ürituse üldkorra ja turvalisuse tagamise eest muuseumi territooriumil kogu ürituse ajal. Korraldaja ei vastuta väljapanekute konstruktsioonide, materjalide ning seadmete kahjustamise ja kadumise eest laada toimumise ja laada üles- ning kokkupaneku ajal. Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu tekitatud kahjustuste eest.

Korraldaja ei vastuta kaupmeeste jagatava informatsiooni õigsuse ja sisu eest.

Korraldaja annab kaupmeestele välja müügipileti (vst Haabersti Linnaosa Valitsusest saadud kauplemisloale).

11. KAUPMEHE VASTUTUS

Kaupmees kohustub kinni pidama laada sise-eeskirjast, mis antakse igale kaupmehele tema saabudes ja millega saab varem tutvuda Eesti Vabaõhumuuseumi koduleheküljel www.evm.ee. Kaupmees on kohustatud pärast laada lõppu korraldaja esindajale üle andma korraldaja poolt laada ajaks tema käsutusse antud materjalid ja vahendid samas seisus, kui ta need vastu võttis. Kahjude ilmnemisel on kaupmees kohustatud need korraldajale korvama.

Kaupmehe kaup peab vastama kõigile kvaliteedi- ja tervisenõuetele ning kaupmees hoolitseb vastavate lubade olemasolu eest ise! (mis load kirja panna)

· Avalikel üritustel on keelatud kasutada ühekordseid plastnõusid. Kui kaupleja pakub kohapeal tarbimiseks toitlustust, on ta kohustatud kasutama korduvkasutatavaid nõusid ja korraldama ise nõude kogumise oma kauplemiskohas. 

· Kaupmees korjab ise oma jäätmed ja tekkinud prügi kokku ja viib pärast ürituse lõppu ka ise ära! Muuseumi territooriumil olevad prügikonteinerid on mõeldud külastajatele ning nendesse ei tohi kaupleja tekitatud pakendit ega prügi panna!

· Kaupmehe kasutatavad seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud. Kasutatav inventar peab olema paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.

· Müügipunktid, kus toimub toidu valmistamine rasvainetega, tuleb varustada tulekustutusvaibaga.

· Toitlustajatel peab olema kehtiv tervisetõend.

Kauplema on oodatud vaid terved kauplejad!

12. VÄÄRAMATU JÕUD

Korraldajal on õigus laat katkestada või edasi lükata, kui see on tingitud vääramatu jõu asjaoludest, nagu sõjategevus, loodusjõudude toime, riigivõimu ja valitsusasutuste tegevus. Kui vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel ei ole laada korraldamine võimalik, teavitatakse sellest kiiremas korras kaupmeest ja tühistatakse kaupmehe registreerumine.

13. PRETENSIOONID

Kõik vastastikused pretensioonid tuleb esitada kirjalikult laada ajal e-maili aadressil kerti.sonmez@evm.ee. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

14. MUUDATUSED

Korraldajal on õigus teha laada korralduses ja kodukorras muudatusi.Registreeri


 

Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti