Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Külastajainfo

Osavõtureeglid

Piiriveere sibula ja kala päeva laat  Eesti Vabaõhumuuseumis 1. oktoobril 2022

Registreerimine siin. 


Osavõtureeglid laadast osavõtjatele

 

1. KORRALDAJA

Eesti Vabaõhumuuseum

Vabaõhumuuseumi tee 12, 13521 Tallinn

Tel: 6549 100

www.evm.ee

 

2. AEG JA KOHT

Aeg: 1. oktoober 2022

Koht: Eesti Vabaõhumuuseum, Setu talu ja peipsivene maja vaheline külavain.

Laadaplatsile pääseb muuseumi tagumisest väravast, bussipeatuse Õismäe raba kõrvalt. Peale laada üles panekut tuleb autod parklasse viia.

Laada ülespanek: 1. oktoober 8.00 – 9.30

Laat avatud: 1. oktoober 10.00 – 16.00

Laada kokkupanek: 1. oktoober 16.00 – 17.30

 

3. KES ON OODATUD KAUPLEMA?

Laada kaupmeesteks võivad olla kõik, kelle poolt pakutav on sobilik sügislaadale. Laadakaubaks on

· eestimaine leib ja pagaritooted,

· muu eestimaine toidukaup,

· eestimaine käsitöö,

· Eestis toodetud alkohol.

Muuseumil on õigus mittesobivat kaupa laadale mitte lasta või see laadalt kõrvaldada. 

 

4. LAADALE REGISTREERUMINE

Registreeruda saab Eesti Vabaõhumuuseumi kodulehel www.evm.ee, täites veebipõhise registreerimisvormi. Lisainfo einike@evm.ee, tel 56754309. Viimane registreerumise kuupäev on 28. september 2022.

Laudade või elektri kasutamise soov märkida palun registreerumislehele. Elektri kasutamine maksab 15 eurot.

 

5. MUUDATUSTE TEGEMINE REGISTREERIMISLEHEL

Kaupmees on kohustatud korraldajat teavitama kohe, kui tema registreerumisel esitatud andmetes tekib muudatusi. Viimane muudatuste tegemise kuupäev on 28. september 2022.

 

6. REGISTREERIMISE TÜHISTAMINE

Korraldajal on õigus tühistada kaupmehe registreerumine juhul kui:

· ei ole laadapinda asutud kasutama laada ülespanekuks ettenähtud ajal

· ei peeta kinni kaupmehe reeglitest või korraldajaga sõlmitud kokkulepetest

Kaupmees saab oma algatusel registreerumise tühistada kuni 28. septembrini 2022.

 

7. LISATEENUSED

Kaupmehel on võimalik kasutada lisateenuseid korraldajaga kokkuleppel (elekter väljapaneku kohas). Selleks tuleb oma soov kirja panna registreerimislehel. Korraldaja vaatab need soovid üle, hindab nende teostatavuse, sellega kaasneva lisatöö mahu ja maksumuse ning võtab kaupmehega ühendust. Kui lisateenuse hind on kaupmehele sobiv, lisatakse see tema arvele ja vajalikud lisatööd teostatakse. Lisateenuste soovi esitamise viimane tähtaeg on 28. september 2022. Kõik muud erisoovid ja vajadused palume samuti eelnevalt korraldajatega kooskõlastada!

 

8. REKLAAM

Kaupmeestel on õigus oma toodete/teenuste reklaamimiseks kasutada infoalust ja lauda.

 

9. KORRALDAJA VASTUTUS

Korraldaja vastutab ürituse üldkorra ja turvalisuse tagamise eest muuseumi territooriumil kogu ürituse ajal. Korraldaja ei vastuta väljapanekute konstruktsioonide, materjalide ning seadmete kahjustamise ja kadumise eest laada toimumise ja laada üles- ning kokkupaneku ajal. Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu tekitatud kahjustuste eest.

 

Korraldaja ei vastuta kaupmeeste jagatava informatsiooni õigsuse ja sisu eest.

 

Korraldaja annab kaupmeestele välja müügipileti (vst Haabersti Linnaosa Valitsusest saadud kauplemisloale).

 

10. KAUPMEHE VASTUTUS

Kaupmees kohustub kinni pidama laada siseeeskirjast, mis antakse igale kaupmehele tema saabudes ja millega saab varem tutvuda Eesti Vabaõhumuuseumi koduleheküljel www.evm.ee. Kaupmees on kohustatud pärast laada lõppu korraldaja esindajale üle andma korraldaja poolt laada ajaks tema käsutusse antud materjalid ja vahendid samas seisus, kui ta need vastu võttis. Kahjude ilmnemisel on kaupmees kohustatud need korraldajale korvama.

· Kaupmehe kaup peab vastama kõigile kvaliteedi- ja tervisenõuetele ning kaupmees hoolitseb vastavate lubade olemasolu eest ise!

· Avalikel üritustel on keelatud kasutada ühekordseid plastnõusid. Lubatud on kasutada korduvkasutatavaid nõusid või ühekordseid kompostitavaid nõusid.

· Kaupmees korjab ise oma jäätmed ja tekkinud prügi kokku ja viib pärast ürituse lõppu ka ise ära! Muuseumi territooriumil olevad prügikonteinerid on mõeldud külastajatele ning nendesse palume tekkinud pakendit ja prügi mitte panna!

· Kaupmehe kasutatavad seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud. Kasutatav inventar peab olema paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.

· Müügipunktid, kus toimub toidu valmistamine rasvainetega, tuleb varustada tulekustutusvaibaga.

· Toitlustajatel peab olema kehtiv tervisetõend.

 

Kauplema on oodatud vaid terved kauplejad!

 

11. VÄÄRAMATU JÕUD

Korraldajal on õigus laat katkestada või edasi lükata, kui see on tingitud vääramatu jõu asjaoludest, nagu sõjategevus, loodusjõudude toime, riigivõimu ja valitsusasutuste tegevus. Kui vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel ei ole laada korraldamine võimalik, teavitatakse sellest kiiremas korras kaupmeest ja tühistatakse kaupmehe registreerumine.

 

12. PRETENSIOONID

Kõik vastastikused pretensioonid tuleb esitada kirjalikult laada ajal. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

 

13. VABARIIGI VALITSUSE KORRALDUSTEST TULENEVAD MUUDATUSED

 

Korraldajal on õigus teha laada korralduses ja kodukorras muudatusi vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud reeglitele.

 

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis põnevate sündmuste ja uudistega Vabaõhumuuseumist.
Email again:
Uudiskiri
Privaatsusnõuded
Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti