Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Kanut

2017

2017


Kunstiteose kui museaali hoiustamine, hooldamine ja pakendamine (2017)19. aprillil 2017 toimus Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuses Kanut koolitus "Kunstiteose kui museaali hoiustamine, hooldamine ja pakendamine". Koolitusel osales 25 muuseumitöötajat.

Käsitletud teemad:

1. Milliseid hooldusvahendeid ja spetsiaalseid pakendamise materjale tohib muuseumitöötaja kasutada?
2. Kunstiteose originaalraamistus, kuidas seda kaitsta ja kuidas hoiustada konserveerimist vajavat kunstiteost.
3. Näituse vormistus. Millised on ajutise näituse vormistusega kaasnevad probleemid?
4. Kunstiteose pakendamine transpordiks. Eeltöö ja kindlustamine kogu veose vältel. Maalide ja ka üksikraamide kaitsmine hoiustamisel spetsiaalsetes muuseumiriiulites ja kohandatud riiulites. (Koolituse töövormiks on loengud ja diskussioon näidismaterjali toel. Tutvustatakse erinevaid tehnilisi vahendeid, mis hõlbustavad hooldamist.)

Materjalid:

Kunstiteoste pakendamine ja transport
Kunstiteose hooldamineKogude säilitamis–, hoiustamis– ja digiteerimisalane nõustamine neljas muuseumis (2017)


Toimumisaeg: 11. – 12. mail 2017

Projekti eesmärgiks oli konsulteerida ja juhendada (hoiustamine, säilitamine, digiteerimine) vahetult nelja muuseumit aidates neil lahendada kogudega ettetulevaid küsimusi. Samaaegselt saada teavet nende muuseumide kogude olukorrast ja museaalidest, mida soovitakse tulevikus Kanutis konserveerida ja digiteerida. Eelnevalt lepiti iga muuseumiga kokku neile aktuaalsemad teemad, milles nad nõu vajavad. Erilist tähelepanu püüdsime pöörata ka digiettevalmistusele ja sellistele korrastustegevustele, mida on muuseumitöötajatel võimalik kohapeal väheste vahenditega teha.

Külastati kahel päeval nelja muuseumit. Nendeks muuseumideks olid: Järvamaa Muuseum, Mahtra Talurahvamuuseum, Põlva Talurahvamuuseum ja Võrumaa Muuseum. Konsultatsioonile olid oodatud osalema kogu muuseumi töötajad eesotsas peavarahoidja ja koguhoidjatega aga ka teadurid ja juhid.
Käisime nii hoidlates kui ka ekspositsioonides, keskeltläbi kulus ühele muuseumile 3 tundi.

Muuseumide valik on tehtud asukoha põhiselt, valides muuseumid, kes on kaugemal Tallinnast ja kes vahemaade tõttu tihti kõikidel Kanuti koolitustel osaleda ei saa.
Projekti toetas Kultuuriministeerium.
Toetusest osteti ka näidis pakkematerjale ja puhastusvahendeid/tarbeid, mida nendes muuseumides jagada.


Kultuuriväärtuslike (kuid ajas hävineva tekstiga) valguskoopiate säilitamine Eesti mäluasutustes


Ühepäevane koolitus toimus 19. oktoobril 2017 Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuses Kanut, aadressil Pikk tn 2, Tallinn. Koolituse viis läbi köite- ja paberikonservaator Amandine Camp Prantsusmaalt. Koolituse töökeeleks oli inglise keel.

2018. aastal on plaanitud samal teemal kaks jätkukoolitust. Koolituse viib läbi Tea Šumanov (paberikonservaator, 7. kutsetase; Kanut). Valguskoopiate identifitseerimise töötuba on praktiline ja erialane koolitus Eesti mäluasutuste (peavarahoidjad, koguhoidjad, konservaatorid, arhivaarid) töötajatele, kes oma erialases ja igapäevases praktikas valguskoopiatega kokku puutuvad.Lihtsamad puhastusmeetodid museaalide korrastamisel. Kemikaalid. Töövahendid (2017)


5. detsembril 2017 toimus Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuses Kanut koolitus teemal „Lihtsamad puhastusmeetodid museaalide korrastamisel. Kemikaalid. Töövahendid“. Koolitusel osales 38 muuseumitöötajat.

Käsitletud teemad:

1. Kas museaalide korrastamine on konserveerimistoiming?
2. Miks peab tegevusi dokumenteerima?
3. Millega ja kuidas puhastada? Puhastusvahendite valik.
4. Kipsskulptuuride kahjustused, esemete korrastamine ja kasutatavad materjalid.
5. Klaas ja keraamiliste esemete kahjustused, korrastamine ja kasutatavad materjalid.
6. Kunstiteoste ümbrisraamide korrastamine

Materjalid:

Museaalide korrastamine (Heige Peets)
Kipsmaterjalist museaalide korrastamine (Aire Aksiim)
Klaas ja keraamika (Jolana Laidma)
Maaliraamid (Kristina Aas) 
Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti