Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Juurdepääsetavus

Lühike kirjeldusega ringkäik number 2

Valides Vabaõhumuuseumiga tutvumiseks lühema kirjeldustõlkega ringkäigu number 2, viib see sind esmalt Köstriaseme tallu, sealt edasi Pulga talu sepikoja ja saun-suveköögi juurde ning viimaks Härjapea tallu. Ringkäik möödub ka Kolu kõrtsist, kus saad soovi korral keha kinnitada. Samuti jääb lähedusse hobupeatus. Ringkäik lõpeb kassamaja juures.

Tähelepanu! Infotahvlid taluväravate ja hoonete juures ei paikne alati täpselt samas kohas.

 

Kassamajast Köstriaseme taluni

 

Alustamaks lühikest kirjeldusega ringkäiku number 2, liigu kassamaja ukse juurest otse edasi umbes 12 sammu, kuni jõuad tänavakividest platsi servani. Siin algab paremale kulgev kruusatee. Mine otse edasi, risti üle kruusatee, kuni jõuad muruservani. Vahetult enne muruserva on teepinnast kõrgem kanalisatsioonikaevu kaas.

Teeservas liigu edasi nii, et muruserv jääb sinust paremale. Oled nüüd ristteelt otsesuunas viiva kruusatee haru paremas servas. Paremale jääb valge lipuvarras. Otse edasi liikudes möödud sinust paremale jäävast tumehallist prügikastist, mustast valgustist ja kolmest istepingist. Must valgusti on labidavarre kujuline ja üheksakümne sentimeetri kõrgune. Sarnased mustad valgustid asetsevad piki kruusatee paremat serva, umbes paarikümne meetriste vahedega ja jäävad teeservast umbes meetri kaugusele.

 

Jätka liikumist mööda paremat teeserva umbes 150 meetrit. Möödud vasakule poole teed jäävast Sassi-Jaani talust. Jätka liikumist, kuni jõuad teeservas kasvava puuni. Puu juures pöördub teeserv veidi paremale. Pööra teeserva järgides samuti paremale ja liigu edasi umbes 10 sammu.

 

Siin võib seista roigastest püramiid puust alusega. Alusel on tahvel, millel tekst talu toimetuste kohta. Küsi toimetuste kohta teavet talu perenaiselt, sest teksti tahvlil muudetakse.

 

Tahvlist möödunud, jõuad paari sammuga sinust paremale jääva kännuni. Kännul on Köstriaseme talu tutvustav klaaskattega infotahvel.

Infotahvli vasakus ülemises nurgas on Eesti kaardi kujutis, millel on punase täpiga märgistatud, millisest piirkonnast talu pärineb. Paremas ülemises nurgas on taluhoonete paiknemise skeem. Tahvli alumises pooles on tekst: “Köstriaseme renditalu 19, sajandi lõpust. Mõisale raharenti maksev keskmise suurusega Harjumaa talu, millel maad umbes 30 hektarit, põldu umbes 9 hektarit. Kuigi 1856. aasta Eestimaa talurahvaseadus võimaldas talu päriseks osta, jäädi tihti kauaks rentnikeks. Maksuks kulus enamus sissetulekust. Siiski püüti elujärge parandada - kohendati hooneid, rajati aedu. Õue poolitabki tara - kambrite ja aida ette jääb puhasõu lillepeenardega, rehealuse, lauda ja suveköögi poole karjaõu. Õu avati külastajaile 1962. aastal.” Sama tekst vene, inglise ja saksa keeles.

Liigu kännust 5-6 sammu samas suunas edasi, jõuad Köstriaseme talu karjaõue väravasse.

 

 

Köstriaseme talu kirjeldustõlget saate kuulata siin.

 

Köstriaseme talust Pulga talu sepikoja ja saun-suveköögini

 

Köstriaseme talu puhasõue jalgväravast väljunud, kulgeb sinu ees paari sammu kaugusel vasakult paremale kruusatee. See on kirde-edelasuunaline. Paremale, edelasuunas, viib kruusatee välja kassamajani. Vasakule, kirdesuunas viib kruusatee Pulga talu poole.

Seistes seljaga jalgvärava poole, pööra ringkäigu jätkamiseks muruserva järgides vasakule. Liigu mööda vasakut teeserva umbes 20 meetrit, kuni jõuad vasakule suunduva kruusateeni. Oled kolmeharulises teeristis.

 

Otse viib siit kirdesuunaline kruusatee edasi Pulga talu ja Härjapea talu poole. Vasakule viiv kruusatee suundub loodesse ja selle paremas servas on umbes viiekümne meetri kaugusel hobupeatus. Hobupeatusest umbes 20 meetrit edasi on neljaharuline risttee. Üle risttee paremale, kirdesuunas viiva tee äärde jääb Kolu kõrts.

 

Ringkäigu jätkamiseks pööra teeristis paremale ja mine risti üle kruusatee, millel liigud. Tee vastasservas pööra vasakule ja liigu edasi mööda sinust paremale jäävat teeserva, kirdesuunas umbes 100 meetrit. Möödud vasakut kätt jäävast Nuki saunikutalust, mis ringkäiku ei kuulu.

Jõudnud paremale suunduva teeharuni, mine sellest mööda ja jätka samas suunas liikumist mööda paremat teeserva, kirdesuunas. Ole tähelepanelik. Kruusatee kõrval, teega risti, jookseb küllalt sügav kraav.

 

Teeristist umbes saja meetri järel hargneb kruusatee Y-tähe kujuliselt kaheks. Tee vasak haru kulgeb veidi vasakule kirdesse. Selle tee äärde jääb Härjapea talu. Parem teeharu pöörab laugjalt paremale, ida suunda ja viib välja Pulga sepikojani. Jätka liikumist, järgides paremat teeserva umbes 35 meetrit.

 

Selle teeserva ääres paremal võib seista roigastest püramiid puust alusega. Alusel tahvel, millel tekst talu toimetuste kohta. Küsi toimetuste kohta teavet talu perenaiselt, sest teksti tahvlil muudetakse.

 

Jätka liikumist mööda paremat teeserva, kuni jõuad sepikoja ees oleva tajutavalt madalakstallatud platsini. Sepikoda on siit paremal mõne sammu kaugusel. Kruusateest vasakul, sepikoja vastas on Pulga talu saun-suveköök.

Otse edasi viib kruusatee Pulga talu õuele, mis on umbes kahekümne meetri kaugusel. Pulga taluhooned kirjeldusega ringkäiku ei kuulu. Võimaliku tuleohu tõttu ehitati sepikoda ja saun-suveköök teistest taluhoonetest kaugemale.

 

Pulga talu sepikoja ja saun-suveköögi kirjeldustõlget saate kuulata siin.

 

Pulga talu saun-suveköögist Härjapea taluni

Seistes Pulga talu saun-suveköögi ees, seljaga ukse poole, kulgeb Pulga talu kruusatee sinu ees vasakult paremale. Pööra paremale ja liigu mööda kruusatee paremat teeserva tagasi 35 meetrit, läänesuunas. Sinust paremale jääb roigasaed, mis lõpeb teede kaheks hargnemise nurgas kasvava puu juures. Sinu ees, vasakult paremale kulgeb nüüd kirde-edelasuunaline taludevaheline kruusatee haru. Paremale viiva tee mõlemas servas on madal kiviaed. Liigu sellest kruusateest otse üle ja pööra vastasservas paremale. Madal kiviaed jääb sinust vasakule, üsna tee lähedale. Liigu mööda vasakut teeserva umbes 40 meetrit, kuni jõuad kiviaia keskel kasvava puuni. Puust veidi edasi on kiviaias umbes poole meetri laiune ava. Mine avast mööda ja liigu edasi umbes 20 meetrit, kuni jõuad kiviaias oleva järgmise veidi laiema avani. See ava on sissepääs vasakul paikneva Härjapea talu õuele. Pööra vasakule, ava juurest viib teerada Härjapea talu elumaja ette. Teisel pool kruusateed, Härjapea talu vastas, viib kiviaia avast teerada Pulga talu rehemaja ja teiste hoonete poole.

 

Härjapea talu kirjeldustõlkeid saate kuulata siin.

 

Härjapea talust kassamajani

Härjapea majandusõue väravaavast väljunud, ääristab siin teerada mõlemal pool madal kiviaed. Kiviaed on teerajast natuke maad eemal. Liigu mööda teeraja vasakut serva, loodesuunda. Umbes kolmekümne meetri pärast pöörab teerada sujuvalt vasakule läänesuunalisele kruusateele. Pööramise kohas on madal kiviaed üsna teeserva lähedal.

Jätka liikumist mööda kruusatee vasakut serva umbes 10 meetrit, kuni jõuad neljaharulise ristteeni.

Ringkäik jätkub risttee vasakut haru pidi. Ristteelt otse viib kruusatee mööda Sutlepa kabelist ja edasi teiste muusemihoonete poole. Ristteelt paremale viib kruusatee Nätsi tuulikust mööda. Tuuliku taga paistab meri.

 

Jätka liikumist mööda vasakut teeserva. Teeserv pöörab sujuvalt vasakule, edelasse. Siin teeäärne madal kiviaed lõpeb ja algab lattaed.

Liigu edasi umbes 150 meetrit, kuni jõuad järgmise neljaharulise ristteeni. Risttee vasaku haru vasakus servas on hobupeatus. Paremale suunduv teeharu viib Lau poe ja sealt edasi Kuie kooli suunas. Ringkäik jätkub mööda otse suunduvat kruusatee haru, mis viib välja kassamajani. Vahetult enne ristteeni jõudmist on sinust paremal, üle tee, Kolu kõrts ja enne kõrtsi tagahoovi viiv lai tee.

Kõrts paikneb pikema esiküljega kruusatee poole. Kõrtsi sissepääs asub esikülje vasaku nurga pool. Kõrtsis on tualetid.

Kõrtsi ees, sissepääsust vasakul on paari meetri pikkune lasipuu. Sissepääsust paremal on pikad kõrtsilauad pinkidega ja kooguga kaev. Kõrtsilauad on ka kõrtsi vasaku otsaseina lähedal. Samuti on siin laste mänguala.

 

Vahetult enne ristteed pöörab teeserv veidi vasakule. Liigu teeserva järgides samuti veidi vasakule, kuni jõuad teeservas kasvava puuni sinust vasakul. Liigu otse edasi, risti üle vasakule suunduva kruusatee haru, kuni jõuad muruservani. Jätka liikumist nii, et muruserv jääb sinust vasakule. Oled nüüd risttee otse viiva teeharu vasakus servas. Liigu siit edasi umbes 200 meetrit. Möödud Köstriaseme talust vasakul ja seejärel Sassi-Jaani talust paremal. Jõuad välja kassamaja juures oleva neljaharulise ristteeni ning kassamaja ise on otse ees. Enne ristteed möödud sinust vasakule jäävast kolmest istepingist, mustast labidavarre kujulisest valgustist, tumehallist prügikastist ja valgest lipuvardast.

Mine otse edasi, risti üle vasaku ristteeharu. Sinu teele võib jääda teepinnast kõrgem kanalisatsioonikaevu kaas.

Jõuad kassamaja ees oleva tänavakividest platsini. Liigu platsil otse edasi 12 sammu, kuni jõuad kassamaja pikema küljeni. Uks kassamajja paikneb parema nurga pool.

 

Kassamajas aitab liikuda põrandale märgitud kombatav juhttee. Sisenenud muuseumiõuelt kassamajja, jääb muuseumi väljapääs kassamaja vastasseina. Otse ees on piletiväravad, millest kassamajast väljumiseks läbi ei pääse. Uksest vasakule jääb suveniiripood. Tee vastasseinas oleva välisukseni kulgeb vasakult ringiga läbi suveniiripoe ja ümber ruumi keskel paikneva kassaleti. Astu uksest paar sammu otse ja pööra vasakule. Siin on maas umbes kahe meetri pikkune vaip. Mööda vaipa minnes jõuad kahe riiuli vahele. Ole ettevaatlik, vahekäigud erinevat kaupa täis riiulite ja vitriinide vahel on kitsad.

 

 

Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti