Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Kanut

2009-2006

2009


Digitaalkaamerast digiteerimiseni 


Teemad ja materjalid:

1. Athena projektist. Indrek Eensaar, EV Kultuuriministeerium
2. Joonistades valgusega e. digiteerimise tehnilised vahendid ja nende ettevalmistus. Martin Sermat, EK Kanut
3. Kultuuripärandi digiteerimiseks vajalikud juhendmaterjalid ja töövoog protsessi läbiviimiseks. Andres Uueni, EK Kanut
4. Digiteerimise läbiviimiseks valikud seaded. Jaanus Heinla, EK Kanut
5. Kuidas hinnata kogusid? Eseme füüsilise seisundi määramine. Kas koguda või mitte? Heige Peets, EK Kanut
6. Kultuuripärandi digiteerimine ja digitaalse ainese haldamine. Kriste Sibul, Andres Uueni, EK Kanut (Narva konverents, 28.09.2009)2008


Kutseoskustega seotud täiendkoolitus 


1. Lihtsamad analüüsimeetodid. Heige Peets, EK Kanut
2. Tekstiilitoorained - omadused, hooldamine. Aili Tervonen, Haapsalu Kutsehariduskeskus


2006


Muuseumitöötajate säilitusalane täiendkoolitus


 1. Integreeritud kahjurtõrje programm. Piia Harvonen, EK Kanut
 2. Hoidlad ja nende sisustamine. Kaie Kukk, ERM
 3. Hoidlate juurdepääsu ja ohutuse tagamise kord. Koidu Laur, Rahvusarhiiv
 4. Arhiivipüsivate materjalide soovituslik loetelu (2006). Koidu Laur, Rahvusarhiiv
 5. Soovitused pabermaterjalide käsitsemiseks ja hoidmiseks. Koidu Laur, Rahvusarhiiv
 6. Tarvikute valik, tähistamine ja kasutamine pabermaterjalide hoidmisel. Koidu Laur, Rahvusarhiiv
 7. Paberalusel arhivaalide füüsiline korrastamine. Koidu Laur, Rahvusarhiiv
 8. Tarvikute valik ja kasutamine maalide hoidmisel. Maalikunsti hoiustamine. Alar Nurkse, EKM
 9. Konserveerimine: objektide seisundi hindamine. Heige Peets, EK Kanut
 10.   Kogude säilitamine. Konserveerimine: objektide puhastamine. Heige Peets, EK Kanut
 11.   Sünteetilised pakke- ja säilitusmaterjalid. Heige Peets, EK Kanut
 12.   Tekstiilide kahjustused. Henno Tigane, EK Kanut
 13.   Kasutuskoopiad ja uus meedia. Andres Uueni, EK Kanut
 14.   Tarvikute valik, tähistamine ja kasutamine tekstiilesemete hoidmisel. Ülle Vahar, ERM
 15.   Artefaktide käsitsemine, pakkimine ja teisaldamine. Pia Ehasalu, EK Kanut
 16.   Puit- ja metallesemete ennetav ja aktiivne konserveerimine. Tiit Hindpere, EK Kanut 
Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti