Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Meist

Avatud muuseum - kogukonna kaasamine Eesti Vabaõhumuuseumis

Erasmus+ täiskasvanuharidusevaldkonna projekt „Avatud muuseum - kogukonna kaasamine Eesti Vabaõhumuuseumis“ hõlmas endas 2020-2022 aastate jooksul toimuvat nelja õpirännet erinevatesse Euroopa riikidesse. Projekti tulemusel on Eesti Vabaõhumuuseum aktiivne ja avatud jätkusuutlik muuseum, mis võtab eeskuju Euroopa muuseumidelt ja rahvusvahelistest muuseumide arengusuundadest ning on arvestatav lüli tugeva

kodanikuühiskonna ehitamisel Eestis. 


Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist.


Projekti eesmärgid:

 • Rahvusvaheliste muuseumiarengusuundadega kaasas käimine ning jätkusuutlikkus. Võimalus muuseumina olulistel küsimustes kaasa rääkida.
 • Eesti Vabaõhumuuseumi võimekuse tõstmine, et olla rahvusvahelisel tasemel hea koostööpartner ja võimekas konkurent. Pikaajaliste suhtlussidemete loomine Euroopa muuseumidega.
 • Eesti Vabaõhumuuseumi ühiskondliku aktiivsuse tõus. Olla igati avatud ja kaasav muuseum.
 • Projekti lõppedes välja töötada toimiv vabatahtlike kaasamise strateegia, mis suurendab muuseumi vabatahtlike arvu ning mitmekesistab vabatahtlike profiili.
 • Projekti lõppedes välja töötada erinevad sotsiaalse vastutuse programmid, sealhulgas juba hetkel planeeritud programm vanurite kaasamiseks ning sotsiaalsetel teemadel  koduvägivald, vaesus jne) arutlevad eriprogrammid noorukitele ning noortele täiskasvanutele.
 • 2022. a sügisel kolhoosimaja üle toomisega seotud Nõukogude perioodi käsitleva rahvusvahelise konverentsi korraldamine.
 • Töötajate kompetentsi ja motivatsiooni tõstmine, millest saab kasu kogu muuseumi personal.

 

Töövarjuks käis viis Eesti Vabaõhumuuseumi töötajat - Paljurahvuselise Eesti Keskuse juht, Kuie kooli juhataja, teadussekretär, suurürituste projektijuht ja turundusjuht. Kaks töövarjutamist toimus Rootsi Skansenis, kaks Ungari Vabaõhumuuseumis ja üks Leedu Vabaõhumuuseumis. Õpireiside põhiteemadeks oli Euroopa vabaõhumuuseumite näitel õppida vabatahtlike ning erivajadustega inimeste kaasamise kohta vabaõhumuuseumi keskkonnas. Kavandatud konverentsidel osalemine jäi paraku ära pandeemia tõttu.

 

Projekti tulemused:

 • Nõukogudeaegse kolhoosi kortermaja ületoomisega seotud nõukogude perioodi käsitleva rahvusvahelise konverentsi korraldamine 2022. a sügisel (esialgses projektikirjelduses kavandatud 2021. aasta sügisesse, lükkus aasta võrra edasi).
 • Töötav vabatahtliku töö strateegia, vabatahtlike arvu tõus ja profiili mitmekesistumine ning muuseumitöö optimeerimine läbi vabatahtliku töö. Viimane aitab kaasa töötajate töökoormuse langusele ja  kogukonna rahulolu kasvule.
 • Vanurite kaasamiseks loodud sotsiaalse vastutuse programmi realiseerumine ning lisaks erivajadustega inimestele mõeldud programmi-ideedega väljatulemine, mida saaks tulevikus alustada.
 • Läbi eriprogrammide ning avalike ürituste sotsiaalsete probleemide teemadel arutlemine.
 • Töötajate kompetentsi ja motivatsiooni kasv. Töötajate rahulolu tõus.


Projektist tulenev võimalik kasu pikemas perspektiivis:

 • Eesti Vabaõhumuuseumi tuntuse ja maine tõstmine nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.
 • Eesti Vabaõhumuuseum on kogukonnas aktiivselt tegutsev organisatsioon.
 • Eesti Vabaõhumuuseum on arvestatav lüli tugeva kodanikuühiskonna ehitamisel Eestis.
 • Eesti Vabaõhumuuseum on avatud ja solidaarne muuseum.
 • Eesti Vabaõhumuuseum aitab ühiskonnas kaasa tolerantsi ja solidaarsuse väärtustamisele ning tõstmisele.
 • Pikaajalised rahvusvahelised suhtlussidemed, mis omakorda soodustavad rahvusvahelist koostööd tulevikus ning aktuaalsetel teemadel kaasa rääkimist.

Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti