Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Maaarhitektuur

EVMi toimetised ja Suitsutared

Eesti Vabaõhumuuseum annab välja kahte mitteperioodilist artiklikogumikku, kus avaldame Eesti maaarhitektuuri ja maaelu kajastavaid teadusartikleid: "Suitsutare" ja "Eesti Vabaõhumuuseumi toimetised".


Esimene artiklikogumik „Suitsutare“ ilmus aastal 1976 peatoimetaja, toonase teadusdirektori Elle Vunderi eestvõttel ning koondas muuseumi teaduslike töötajate jt artikleid, mis käsitlesid nii taluarhitektuuri eri tahke kui ka muuseumi eksponaathooneid ning muuseumi ajalugu. Paraku ei olnud toonased olud soodsad regulaarse trükise väljaandmiseks. Järgmine „Suitsutare“ nr 2 ilmus alles veerandsaja aasta järel (2000) juba iseseisvas Eesti Vabariigis. Sellest peale on väikeste vahedega ilmunud veel kuus „Suitsutare“ köidet (nr 3-8). Artiklikogumiku fookus on muuseumi ajaloost ja ekspositsioonist (ja ekspositsiooniplaanist) tõukuvatel uurimustel, kusjuures mõned köited keskenduvad ühele teemale.


Eesti Vabaõhumuuseumi toimetised said alguse aastal 2008, kui muuseumis kogus hoogu muinsuskaitseline, maaehituspärandi säilimisele ja taastamisele suunatud tegevus. Esimeses köites trükiti ära Eesti Vabaõhumuuseumi poolt koostatud maaarhitektuuri ja –maastiku riiklik arengukava, kus ühe eesmärgina oli ära toodud maaehituspärandi alaste uuringute publitseerimine – seda eesmärki teenibki EVM toimetiste sari, mida praeguseks on ilmunud seitse köidet. Artiklikogumikus avaldatakse nii muuseumi uurimistöö tulemusi kui ka teiste autorite maa-arhitektuuri, -maastike ja pärandehituse alaseid kirjutisi.


Kogumikes avaldame viidetega varustatud teadusartikleid koos ingliskeelse resümeega. Artiklid ei ole eelretsenseeritud.  


Eesti Vabaõhumuuseumis tehtud uurimistöö tulemused on avaldatud mitmetes ülevaatlikes maaarhitektuuri, taluaiandust, pärandehitust puudutavates raamatutes. 


Muuseumi raamatute kohta vaata meie raamatute lehelt ja teabekogust.  


Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti