Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Kanut

Konservaatori kutse taotlemine

Ajakava 2023


1.    Eelinfo kutseeksami toimumise kohta                                                01.03.2023                                          

2.     Kutseeksami info pannakse kodulehele hiljemalt                              08.05.2023                                                                              

3.     Kutseeksami meeldetuletus                                                                07.08.2023                                              

4.     Dokumentide esitamine hiljemalt                                                       04.09.2023                                

5.     Taotlejat teavitatakse dokumentide vastuvõtmisest                         07.09.2023                      

6.     Puudulikult esitatud dokumentide täiendamise võimalus taotlejale. Täiendatud dokumendid                                                                                                 12.09.2023

7.     Kutsekomisjoni liikmed saavad esitatud dokumendid läbivaatamiseks                                                                                                                                          13.09.2023

8.     Kutsekomisjon teeb otsuse kutseeksamile kutsumisest/mittekutsumisest                                                                                                                                  28.09.2023

9.     Taotlejale teavitatakse kutseeksami aeg ja koht                               02.10.2023                                

10. Taotlejat teavitatakse dokumentide puudustest ja taotlejale määratud aeg parandusteks lõpeb                                                                                     09.10.2023

11. Kutsekomisjon esitab taotlejate andmed eksamikomisjonile               11.10.2023                                                                                                                              

12. Kutseeksami toimumine                                                                        02.11.2023                          

13. Hindamiskomisjon esitab kutsekomisjonile eksami protokolli             07.11.2023                                                                                                                  

14. Kutsekomisjon teeb lõpliku otsuse                                                        10.11.2023                    

15. Kutsekomisjon teavitab taotlejat tulemustest                                      13.11.2023                

16. Kui kaebusi ei ole, esitab kutseandja kutsekomisjoni

lõpliku otsuse Kutsekojale kutse andmise ja registrisse

kandmise kohta                                                                                           16.11.2023                  

17. Andmed kanntakse kutsed registrisse ja Kutsekoda väljastab

Kutsetunnistused KA 14 päeva jooksul                                                       30.11.2023      

18. Kutseandja väljastab kutsetunnistused                                 hiljemalt 05.01.2024                      
Dokumentide vastuvõtt:

Dokumendid palume esitada kas elektroonselt või mälupulgal. Aadress: Pikk 2, 10123, Tallinn, SA EVM Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut. E-R: 9.00-17.00 (soovitavalt eelnev kokkulepe).

Kontaktisikud: Agnes Ehasalu (sekretär) tel. 644 6915 agnes.ehasalu@evm.ee ja Marike Laht tel. 654 9120 marike@evm.ee

Pärast dokumentide kontrollimist teavitatakse kahe nädala jooksul taotlejat kirjalikult (e-kiri) dokumentide vastuvõtmisest või vajadusest esitada täiendavaid materjale ning kutseeksami toimumise koht ja aeg.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  1. taotlus
  2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart)
  3. haridust tõendava dokumendi koopia
  4. koopia(d) täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest (taastõendamise korral kutsetunnistuse kehtivusel ajal)
  5. vormikohane Europassi Curriculum Vitae
  6. tööde albumid (min 2 tk):
    KAK lisa 4-a tase 6
    KAK lisa 4-b tase 7
    KAK lisa 4-c tase 8

Tööde albumite vorm avaneb brauserites Mozilla Firefox, Internet Explorer ja Google Chrome.

7. tööalase tegevuse kirjeldus (kuni 1500 sõna)

8. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

NB! Tööde albumite täitmisel palume juhinduda vastava erioskuse tasemete hindamiskriteeriumidest, mis on taotleja kompetentsuse hindamise aluseks.

Hindamiskriteerium ja hindamisvorm (H1):

Arhiivi ja raamatukogu pabermaterjalid tase 6, tase 7, tase 8
Paberalusel kunstiteosed tase 6, tase 7, tase 8
Köide tase 6, tase 7, tase 8
Maal tase 6, tase 7, tase 8
Monumentaalmaal tase 6, tase 7, tase 8
Puit tase 6, tase 7, tase 8
Segamaterjalidest objekt tase 6, tase 7, tase 8
Tekstiil tase 6, tase 7, tase 8

Kutse taotlemise tasu ja tasumise kord:


2023. aastaks kehtestatud tasud on: esmataotlemine ja taseme tõstmine 166 eurot ning taastõendamine 60 eurot. Kui taotleda kahte erinevat kutset samaaegselt, siis on vastav tasu kahekordne.

Kutse taotlemise tasu kantakse taotleja poolt SA Eesti Vabaõhumuuseum kontole.

Saaja: Rahandusministeerium
Swedpank: EE932200221023778606
Viitenumber: 3500081597
Selgitus: Kutseeksam, taotleja nimi
Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti