Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Kanut

Konservaatori kutse taotlemine

Dokumentide vastuvõtt:

Dokumendid palume esitada kas elektroonselt või mälupulgal. Aadress: Pikk 2, 10123, Tallinn, SA EVM Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut. E-R: 9.00-17.00 (soovitavalt eelnev kokkulepe).

Kontaktisikud: Agnes Ehasalu (sekretär) tel. 644 6915 agnes.ehasalu@evm.ee ja Marike Laht tel. 654 9120 marike@evm.ee

Pärast dokumentide kontrollimist teavitatakse kahe nädala jooksul taotlejat kirjalikult (e-kiri) dokumentide vastuvõtmisest või vajadusest esitada täiendavaid materjale ning kutseeksami toimumise koht ja aeg.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  1. taotlus
  2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart)
  3. haridust tõendava dokumendi koopia
  4. koopia(d) täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest (taastõendamise korral kutsetunnistuse kehtivusel ajal)
  5. vormikohane Europassi Curriculum Vitae
  6. tööde albumid (min 2 tk):
    KAK lisa 4-a tase 6
    KAK lisa 4-b tase 7
    KAK lisa 4-c tase 8

Tööde albumite vorm avaneb brauserites Mozilla Firefox, Internet Explorer ja Google Chrome.

7. tööalase tegevuse kirjeldus (kuni 1500 sõna)

8. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

NB! Tööde albumite täitmisel palume juhinduda vastava erioskuse tasemete hindamiskriteeriumidest, mis on taotleja kompetentsuse hindamise aluseks.

Hindamiskriteerium ja hindamisvorm (H1):

Arhiivi ja raamatukogu pabermaterjalid tase 6, tase 7, tase 8
Paberalusel kunstiteosed tase 6, tase 7, tase 8
Köide tase 6, tase 7, tase 8
Maal tase 6, tase 7, tase 8
Monumentaalmaal tase 6, tase 7, tase 8
Puit tase 6, tase 7, tase 8
Segamaterjalidest objekt tase 6, tase 7, tase 8
Tekstiil tase 6, tase 7, tase 8

Kutse taotlemise tasu ja tasumise kord:


2023. aastaks kehtestatud tasud on: esmataotlemine ja taseme tõstmine 166 eurot ning taastõendamine 60 eurot. Kui taotleda kahte erinevat kutset samaaegselt, siis on vastav tasu kahekordne.

Kutse taotlemise tasu kantakse taotleja poolt SA Eesti Vabaõhumuuseum kontole.

Saaja: Rahandusministeerium
Swedpank: EE932200221023778606
Viitenumber: 3500081597
Selgitus: Kutseeksam, taotleja nimi
Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti