Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Kanut

Konservaatori kutse taotlemine

Kutseandja SA EVM KONSERVAATORITE KUTSEEKSAM 2024Head konservaatorid!

Ka sel aastal toimub konservaatorite kutseeksam. Dokumente ootame hiljemalt 09. septembriks (k.a).

Palun kõigil, kel hakkab kutsetunnistus aeguma sel aastal, võtta selle pikendamine ette.


Ajakava:


1.      Eelinfo kutseeksami toimumise kohta                                                     15.04.2024

2.     Kutseeksami info kodulehele hiljemalt                                                    10.05.2024

3.     Kutseeksami meeldetuletus                                                                    09.08.2024

4.     Dokumentide esitamine                                                            hiljemalt 09.09.2024

5.     Taotlejat teavitatakse dokumentide vastuvõtmisest                             10.09.2024

6.     Puudulikult esitatud dokumentide täiendamise võimalus taotlejale. 

        Täiendatud dokumendid                                                                          13.09.2024

7.      Kutsekomisjon saab esitatud dokumendid läbivaatamiseks                 13.09.2024

8.     Kutsekomisjon teeb otsuse kutseeksamile kutsumisest/mittekutsumisest           

                                                                                                                   26./-27.09.2024

9.     Taotlejale teavitatakse kutseeksami aeg ja koht                                   30.09.2024

10.   Taotlejat teavitatakse dokumentide puudustest ja taotlejale määratud aeg 

parandusteks lõpeb                                                                                           07.10.2024

11.    Kutsekomisjon esitab taotlejate andmed eksamikomisjonile                 08.10.2024

12.   Kutseeksami toimumine                                                                            05.11.2024

13.   Hindamiskomisjon esitab kutsekomisjonile eksami protokolli                06.11.2024

14.   Kutsekomisjon teeb lõpliku otsuse                                                            11.11.2024

15.   Kutsekomisjon teavitab taotlejat tulemustest                                          12.11.2024

16.   Kui kaebusi ei ole, esitab kutseandja kutsekomisjoni lõpliku otsuse Kutsekojale

        kutse andmise ja registrisse kandmise kohta                                          15.11.2024

17.    Kutsekoda kannab kutsed registrisse ja väljastab Kutsetunnistused KA 14 päeva

jooksul                                                                                                                29.11.2024

18.    Kutseandja väljastab kutsetunnistused                                   hiljemalt 08.01.2025
Dokumentide vastuvõtt:


Dokumendid palume esitada kas elektroonselt või mälupulgal. Aadress: Pikk 2, 10123, Tallinn, SA EVM Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut. E-R: 9.00-17.00 (soovitavalt eelnev kokkulepe).

Kontaktisikud: Agnes Ehasalu (sekretär) tel. 644 6915 agnes.ehasalu@evm.ee ja Marike Laht tel. 654 9120 marike@evm.ee

Pärast dokumentide kontrollimist teavitatakse kahe nädala jooksul taotlejat kirjalikult (e-kiri) dokumentide vastuvõtmisest või vajadusest esitada täiendavaid materjale ning kutseeksami toimumise koht ja aeg.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  1. taotlus
  2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart)
  3. haridust tõendava dokumendi koopia
  4. koopia(d) täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest (taastõendamise korral kutsetunnistuse kehtivusel ajal)
  5. vormikohane Europassi Curriculum Vitae
  6. tööde albumid (min 2 tk):
    KAK lisa 4-a tase 6
    KAK lisa 4-b tase 7
    KAK lisa 4-c tase 8

Tööde albumite vorm avaneb brauserites Mozilla Firefox, Internet Explorer ja Google Chrome.

7. tööalase tegevuse kirjeldus (kuni 1500 sõna)

8. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

NB! Tööde albumite täitmisel palume juhinduda vastava erioskuse tasemete hindamiskriteeriumidest, mis on taotleja kompetentsuse hindamise aluseks.

Hindamiskriteerium ja hindamisvorm (H1):

Arhiivi ja raamatukogu pabermaterjalid tase 6, tase 7, tase 8
Paberalusel kunstiteosed tase 6, tase 7, tase 8
Köide tase 6, tase 7, tase 8
Maal tase 6, tase 7, tase 8
Monumentaalmaal tase 6, tase 7, tase 8
Puit tase 6, tase 7, tase 8
Segamaterjalidest objekt tase 6, tase 7, tase 8
Tekstiil tase 6, tase 7, tase 8

Kutse taotlemise tasu ja tasumise kord:


2023. aastaks kehtestatud tasud on: esmataotlemine ja taseme tõstmine 166 eurot ning taastõendamine 60 eurot. Kui taotleda kahte erinevat kutset samaaegselt, siis on vastav tasu kahekordne.

Kutse taotlemise tasu kantakse taotleja poolt SA Eesti Vabaõhumuuseum kontole.

Saaja: Rahandusministeerium
Swedpank: EE932200221023778606
Viitenumber: 3500081597
Selgitus: Kutseeksam, taotleja nimi
Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti