Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Kanut

Teenused

Konserveerimine ja restaureerimine


Kanutis saab konserveerida ja restaureerida väga erinevaid esemeid: nii puidust, metallist, tekstiilist, paberist, klaasist kui ka segamaterjalidest. Aitame kaasa kunstiteoste, mööbli, keraamika, fotode jms säilitamisele.

Konserveerimise näol leiame parima lahenduse eseme säilitamiseks pikaks ajaks, parandades väiksemad vead, takistades sellega nii edasist kahjustumist kui ka valmistades sellele säilitusümbrise. Restaureerimine on tavapäraselt aeganõudvam töö. Selle puhul valmistatakse eseme puuduolevad osad võimalikult originaalilähedaselt, nii et ese näeks lõpuks välja selline, nagu ta võis olla oma elu alguses.

Tänapäeval eelistatakse tihtilugu konserveerimist – nii saab öelda, et tegu on 100% originaaliga ja seda väärtustatakse kõrgelt. Restaureerimine on aga otstarbekas siis, kui soovitakse eset aktiivselt kasutusse võtta – näiteks puuduolev toolijalg tuleks ikkagi valmistada. Õige metoodika valimisel on oluline seega eseme olemus, seisund ja tellija soov.

Kanut arvestab selle kõigega ja pakub alati välja parima lahenduse. Pöörduge julgelt meie poole küsimuste ja tellimustega. Anname esmast nõu, lepime kokku kohtumised, hindame eseme konserveerimis- ja/või restaureerimistööde mahtu, teeme hinnapakkumise ning anname teada tööde ajagraafikust.
Fotod: Katrina Saar


Digiteerimine


Digiteerimise abil saab hoida, säilitada ja jagada põnevat infot ning kasutada seda erineval kujul:
  • et dokumendid, fotod, kunstiteosed jääksid kestma ka siis, kui nende alusmaterjali aeg saab ümber;
  • et vanad põnevad infokandjad - diapositiivid, klaasnegatiivid, filmid jms, mille vaatamiseks tänapäeval vahendid puuduvad, saaksid huvilistele nähtavaks ja kasutatavaks;
  • et saaks soovi korral vanu talukaarte, sugupuusid, perkonnaalbumeid vmt sõpradele ja sugulastele ja teistele huvilistele jagada;
  • et kolmemõõtmeliste esemete kohta olevat infot saaks hoida ja kasutada ka elektroonilisel kujul.
Kanutis saab digiteerida maale, graafikat, joonistusi, dokumente, käsikirju, noote, kaarte, fotosid, fotonegatiive, diapositiive, klaasnegatiive. Samuti digiteerime kolmemõõtmelisi objekte nagu rõivad, mööbel, keraamilised ja klaasesemed, köited jms. Digiteerimisel ei kahjustata originaalmaterjali ja selle terviklikkust.

Tellija soovikohaselt teeme esemetest kasutus- ja vaatlusfailid TIF ja/või JPEG formaadis, erisoovil ka PNG formaadis. – Nii saab hulganisti uusi võimalusi eseme kasutamiseks – näiteks korraldada näitus oma esivanemate fotodest, trükkida T-särgile vana peremärk, teha e-kaart sõbrale kasutades tema aastakümnete tagust põnevat joonistust.
  • Tihti vajavad vanad dokumendid, filmid vmt enne digiteerimist ka konserveerimist e leitakse parim võimalus eseme edaspidiseks säilitamiseks – Kanut saab siin abiks olla.
  • Väikeesemete säilitamiseks valmistame soovi korral selleks kõige sobilikumaid ümbriseid, karpe vmt.
  • Esemete digiteerimisel anname alati kaasa ka tehtud tööde loetelu, mis võib tulevastele põlvkondadele huvi pakkuda.
Pöörduge julgelt küsimuste ja tellimustega.

Anname esmast nõu, lepime kokku kohtumised, hindame eseme digiteerimis- ja vajadusel ka konserveerimistööde mahtu, teeme hinnapakkumise ning anname teada tööde ajagraafikust.
Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti