Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Meist

Privaatsuspoliitika

SA Eesti Vabaõhumuuseum töötleb Teie isikuandmeid juhul kui Te kandideerite meile tööle, saadate meile teabenõude, registreerite ennast meie poolt korraldatavale üritusele või tellite meilt sündmuse korraldamise teenuse.

SA Eesti Vabaõhumuuseumi kodulehe külastajate andmeid, sh tagasiside ankeetide täitmisi, töötleme me ainult statistika tegemiseks isikustamata kujul. Telefonikõnesid me ei salvesta. Eraisikutega peetavat kirjavahetust me samuti ei salvesta.

Liitudes uudiskirjaga kogume järgmiseid andmeid: nimi, e-mail. Andmeid kasutatakse SA Eesti Vabaõhumuuseumi uudiseid, üritusi ja muuseumi programme kajastava uudiskirja saatmiseks. Uudiskirja saamisest on võimalik loobuda igal ajal kirjutades e-maili (info@evm.ee) või vajutades nuppu „Loobu uudiskirjast“ uudiskirja lõpus.

Tellitud (tasuliste) teenustega, sh haridusprogrammide, ekskursioonide, lastelaagrite, ruumide rendi, sünnipäevaprogrammide, jõulupidude jms, seoses kasutame meile esitatud andmeid vaid antud üritusega seotult ning ei jaga neid kolmandate isikutega. Avalike ürituste raames kogutud andmeid, sh eelregistreerimise ja piletite eelmüügiga seotud andmeid, kasutame samuti üksnes konkreetse üritusega seotud personaalteavitusteks ning ei jaga neid kolmandate isikutega.

Ametikohtade täitmise konkursse korraldab ja viib läbi SA Eesti Vabaõhumuuseumi personalijuht. Avaliku konkursi korraldamisest teatatakse SA Eesti Vabaõhumuuseumi veebilehel ning vastavates portaalides. SA Eesti Vabaõhumuuseum jätab endale õiguse loobuda väljakuulutatud konkursist või muuta juba väljakuulutatud konkursi tingimusi. Sellisel juhul teavitame kandidaate meile esitatud kontaktandmete kaudu.

SA Eesti Vabaõhumuuseumis tutvuvad kandideerimisdokumentidega värbamisprotsessis osalejad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Värbamisprotsessis võib SA Eesti Vabaõhumuuseum kandidaadi kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest, saadud teabega on kandidaadil õigus tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et muuseum nende poole teabe saamiseks pöördub.

Ametikohale asumise ettepaneku teeme kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised, oskused ja isikuomadused vastavad enim antud ametikoha tööülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele. Kui sobivaid kandidaate on rohkem kui üks, teeb lõpliku valiku värbamisprotsessi meeskond.

Konkursil osalenutele teatame konkursi tulemustest esimesel võimalusel.

Konkursi jooksul saadud dokumente säilitame järgmistel eesmärkidel:

  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks;
  • kandideerinu nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida SA Eesti Vabaõhumuuseum on Teie kohta kogunud: andmete ja dokumentide väljastamine toimub teabenõude esitamisel.

Kõigis küsimustes, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega SA Eesti Vabaõhumuuseum, saate vastuse meie vastutavalt andmekaitse töötajalt aadressil: personal@evm.ee

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis põnevate sündmuste ja uudistega Vabaõhumuuseumist.
Email again:
Uudiskiri
Privaatsusnõuded
Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti