Eesti Vabaõhumuuseumi üritus Piiriveere sibula- ja kalapäev on nomineeritud muuseumiroti kogukonna sõbra tiitlile. Auhinna nominendid on Einike Sooväli ja Elvi Nassar. 

Piiriveere sibula- ja kalapäev on Eesti Vabaõhumuuseumis  alates 2015. aastast esimesel oktoobrikuu laupäeval toimuv üritus, mis on kahe piiriäärse kogukonna – setode ja peipsivene vanausuliste – oodatud suursündmus. Muuseumi tulevad kohale nende kogukondade liikmed üle terve Eesti, et tähistada üheskoos mihklipäeva/sügistööde lõppu, hoida oma kultuuri elavana ja tutvustada seda ka muuseumi külastajatele.

Märkimisväärne asjaolu, et kaks erineva usulise ja kultuurilise taustaga rahvakildu on ühisel üritusel õppinud teineteist aktsepteerima ning loonud kultuurikontakte. Sündmusel on osalenud viimase 7 aasta jooksul kokku ca 8500 inimest. Erinevatel aastatel on ühepäevase sündmuse külastus jäänud vahemikku 700-2500 inimest. Kogukondade aktiivsema poole külastus on sõltunud võimalustest, ilmast või eriolukorrast: on olnud aastaid, kus kohale on tuldud väljastpoolt Tallinna mitme reisibussiga, esimesel koroona-aastal kogunesid seevastu peamiselt Tallinnas elavad setod ja peipsivenelased.

Rõõmustav tõdemus on, et suurüritus pole kokkusaamise kohaks mitte ainult väikestele ja suurtele, vaid ka ealiselt kõige keerukamale sihtgrupile nagu teismelised ja noored. Üritus on aja jooksul kogunud populaarsust, seda on külastanud mitmel korral Eesti õigeusu metropoliit Stefanos, 2021 a väisas seda Eesti peaminister. Alati osalevad üritustel kogukondade liidrid, nagu seto ülembsootska ja Peipsivene Kultuuriseltsi juht.