Kaante vahele on jõudnud mahukas raamat seto rahvarõivastest!

 

MTÜ Seto Käsitüü Kogo eestvedamisel on ilmunud raamat „Seto rahvarõivad“. Mahuka, seto rõivaid esemepõhiselt tutvustava raamatu koostamisse oli kaasatud kakskümmend erinevat autorit – ajaloolasi, etnolooge, folkloriste, käsitöömeistreid ja käsitööõpetajaid, oma ala põhjalikult tundvaid inimesi nii seto kogukonnast kui väljastpoolt. On rõõm tõdeda, et oma panuse on selle raamatu sündi andnud ka Eesti Vabaõhumuuseumi teadur-kuraatorid Elvi Nassar paljude artiklite autorina ja Maret Tamjärv toimetajana. Igas mõttes kaaluka koguteose 624 leheküljelt leiab üle 700 esemepildistuse ja ajaloolise foto, mis kajastavad põhjalikult nii seto rõivaid ja nende arengut kui ka seto eluolu ja traditsioone. Raamatust leiab ohtralt setokeelseid nimetusi ja pärimuskilde, artiklid on varustatud ingliskeelsete kokkuvõtetega. Kaunilt kujundatud raamat on mõeldud kõigile käsitöö- ja kultuurihuvilistele, kuid erilist tähtsust omab see mõistagi seto kogukonna jaoks.

 

20. jaanuaril 2023 kell 16.00 toimub EVM Vanatalo laudas seto rahvarõivaraamatu esitlus. Tutvustatakse teisigi uusi trükiseid Setomaalt – Seto Instituudi ja Seto Kultuuri Fondi poolt välja antud raamatuid "Valguseks saanu. Isa Jevgeni" ja "Setumaa kogumik 8". Kohale tulevad raamatute koostajad ja mitmed autorid, Seto Käsitüü Kogo ja Seto Instituudi esindajad. Lauludega astub üles leelokoor Sõsarõ, pilli mängib Evelin Leima. Üritus on avatud kõikidele huvilistele. Kohapealt saab ka raamatuid osta.