Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuses Kanut konserveeritud ikoon „Trooniv Kristus“ võitis   Eesti muuseumide aastaauhindadel 2022. aasta konserveerimistöö tiitli!Aastatel 2019-2021 Kanutis konserveeritud Tallinna Jumalaema Sündimise (Kaasani) kiriku kogudusele kuuluv ikoon „Trooniv Kristus“ (mälestise registrinumber 1528) on 18. sajandisse dateeritud kõrgetasemeline vene ikoonimaal, mis kujutab piiskopi ametirüüs Kristust, kes istub suursugusel aujärjel, kroon peas. Nii esindab ta kuningate Kuningat, kes usklikke õnnistab. Kogu puitikooni katab unikaalne brokaattikandiga tekstiilkate, mille aplikatsioontehnikas muster järgib ikooni maalingut.

Suuremahulise projekti eesmärgiks oli ikooni ja tekstiilikatte konserveerimine, mis võimaldaks ikooni edasist eksponeerimist kirikus püstises asendis. Objekt jõudis Kanuti konservaatorite töölauale kriitilises seisundis ning nõudis erinevate valdkondade spetsialistidelt mitme aasta pikkust tööd.

Algselt paistsid tekstiilkatte alt välja ainult Kristuse maalitud jalad, käed ja nägu ning alles pärast tekstiili eemaldamist oli võimalik näha selle all olevat ikooni tervikuna. Kuna nii tekstiilkatte kui ka maalitud ikooni puhul oli tegemist kõrgetasemeliste kirikukunsti teostega, siis võeti ühise arutelu käigus (kuhu kaasati nii kogudus, muinsuskaitsjad kui ka konservaatorid) vastu otsus eksponeerida tekstiili ja ikooni eraldi. Seetõttu oli vaja leida viis, et tekstiilkate mõjuks tervikuna – sellest lähtudes otsustati Kristuse jalgadest, kätest ja näost teostada tekstiilkatte alla reproduktsioon. Selle otsuse tulemusel sai kirik ühe ikooni asemel tagasi lausa kaks tähelepanuväärset kirikukunsti teost!

Konserveerimist vajavate materjalide rohkuse tõttu olid projekti kaasatud Kanuti erinevate osakondade töötajaid:

Maali, puidu ja metalli konserveerimisosakond: Kristina Aas, Viljar Talimaa, Mart Verevmägi, Helmut Välja, Grete Nilp

Esemete konserveerimisosakond: Ruth Paas, Heige Peets

Dokumenteerimise ja digiteerimisosakond: Jaak Rand, Jaanus Heinla, Martin Sermat