Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuses Kanut kandideerib 2022. aastal Eesti muuseumide aastaauhinnale konserveerimistöö kategoorias kahe tööga, millest ühte - ikooni "Trooniv Kristus" tutvustasime selles loos.  

Seinakaunistuse konserveerimine toimus Kanutis 2021. aasta augustist kuni 2022. aasta märtsini, töö teostajaks oli Eesti
Vabaõhumuuseumi konservaator Marike Laht.

XIX saj II veerandil St. Peterburi Keiserlikus Portselani tehases valmistatud seinakaunistus oli mõeldud kaunistama mõne palee seinu Peterburis. 1962. aastast kuulub see aga Eesti Rahva Muuseumi kogusse (ERM D 101 : 27). Ese jõudis ERM-i Aleksander Tassa koguga, kes oli kuni 1938. aastani muuseumi kultuuriloolise osakonna juhataja. Kogu andis muuseumile üle lesk 1962. a.
Seinakaunistus saabus Kanutisse avariilises seisukorras. Põrutuste ja raputuste tõttu olid paljud portselanõied purunenud kildudeks või murdunud lahti oma algsest asukohast ning kuhjunud üksteise peale.

Ligi 60 cm läbimõõduga ovaalne seinakaunistus koosneb mitmesugustest materjalidest, mida on aja kulg eri määral mõjutanud. Portselanõied on kahjustada saanud põrutuste tagajärjel. Kõmmeldatud puitalust on kahjustanud nii liigne kuivus kui ka niiskus, mis omakorda on tekitanud rebendeid dekoratiivsesse kattepaberisse.

Väga halva seisukora tõttu ei olnud võimalik seinakaunistust tõsta ega hoida vertikaalses asendis. Osaliselt tolmuks pudenenud killud täitsid klaasialust sametpinda, kahjustades eseme liigutamisel portselani all olevat tekstiili.
Konserveerimiseks oli seinakaunistus vaja demonteerida ja iga materjaliga viia läbi eraldi konserveerimistöö.

Parandatud ka sajand tagasi
Metallraam ja klaas ning portselanõied puhastati. Kuigi kogu kompositsiooni kattis klaas, oli peale viimaseid, ilmselt XX saj alguses toimunud parandusi, portselani pind kattunud tugeva tahma- ja tolmukorraga. Hapralt valgelt portselanilt ja sametist põhjalt eemaldati varasema restaureerimise käigus kasutatud liimi ja kriidi segust pasta jäljed. Kohati tuli korrata juba eelnevalt kasutatud konserveerimismetoodikat – erinevad õied või detailid, millel puudus otsene kinnitus, istutati nn pastale. Detailid, mida polnud võimalik otse buketi külge kinni panna, kinnitati jaapanipaberist sildadega portselanist plaadi taolise aluse külge. Vajaduse tekkides võimaldavad need lahendused tulevikus praeguse konserveerimistöö käigus tehtu eemaldada. Seinakaunistuse demonteerimisel ilmnes, et eseme varasema paranduse käigus oli lisaks liimile ja kriidile kasutatud ajalehepaberist rebitud kuulikesi. Nende kuulikeste avamisel ilmunud tekst andis viite eseme eelmise parandustöö võimalikule ajaperioodile, sest välja tuli kuulutus, kus teatati Austria Raudse Krooni ordeni aumärgi kaotamisest teel Talvepaleest Tšernõšovi sillani. Ajaloost teame, et see autasu oli kasutusel kuni 1918. aastani. Seega leiab kinnitust fakt, et eelmised parandustööd viidi läbi umbes 100 aastat tagasi.