Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Muuseumi raamatud

Suitsutare

Suitsutare

SUITSUTARE 8
"Suitsutare 8" on pühendatud uuele eksponaathoonele – 2021. aasta kevadel avatud kolhoosi korterelamule. Kogumikku koondatud teemakohased artiklid loovad uue ekspositsiooni mõistmiseks vajalikke taustateadmisi. Vaatluse all on kolhooside rajamisega kaasnenud muutused maainimeste argielus, kortermaja kui uue elamutüübi jõudmine Eesti küladesse ja selle arengud, ühismajandite keskusehoonete arhitektuur, abimajapidamiste roll kolhoosirahva elus ning nõukogudeaegne köögikultuur. Eraldi leiab tutvustamist Sookuru kortermaja pikk teekond muuseumisse ja sellesse kujundatud eri ajastute korterite lood.


Heiki Pärdi - Sundkollektiviseerimine ja taluajastu lõpp Eestis. Maarahva “uus” elu Stalini ajal


Triin Aadli - Talust korterelamusse ja tagasi


Liina Jänes - Kolhoos kui arhitektuuriuuenduste vedur. Majandite keskusehooned läbi kolme aastakümne


Anneli Banner - Traditsioonilise maaelu võimalikkusest nõukogude ühismajandi keskusasula kortermajas


Ester Bardone, Anu Kannike - Vaata kööki! Ideoloogia ja argipraktikad Nõukogude Eesti kodus


Maret Tamjärv, Dagmar Ingi - Kolhoosiaegne korterelamu – põlvkondi ühendav maja Eesti Vabaõhumuuseumis

* Artiklikogumikku on võimalik osta muuseumi peakassa poest ja muuseumi  e-poest.SUITSUTARE 7

„Suitsutare 7“ keskendub setude ja Peipsi ääres elavate vene vanausuliste kultuurile.
Kogumikus on ülevaade Setumaalt pärit Vanatalo ja peipsivene kaluri elamise pikast teekonnast muuseumisse, vanausuliste usu- ja argikommete käsitlus. Lugeda saab vene külaarhitektuuri eripäradest ja arengust Peipsiveeres, setu ja peipsivene aiandusest ning põhjalikku uurimust setu vanemast toidust. Kogumik on varustatud põhjalike ingliskeelsete resümeedega ja rikkaliku põneva pildimaterjaliga.*  Artiklikogumikku on võimalik osta muuseumi  e-poest.SUITSUTARE 6
See artiklikogumik on pühendatud kooliteemadele. Vaatluse all on Eesti külakoolimajade arhitektuur ja sisustus, ministeeriumikoolide ajajärk Eestis ja kooliaiandus. Ülevaate saab vabaõhumuuseumi Kuie koolimaja ajaloost ja seal võrsunud muuseumihariduse kogemustest. Kogumik ilmus 2012. aastal.Triin Siiner – Ühe koolimaja täitmine. Muuseumi ja hariduse piiride ning võimaluste kogemisest Kuie koolimaja näitel


* Artiklikogumikku on võimalik osta muuseumi e-poest.
SUITSUTARE 5

Selle kogumiku artiklid keskenduvad peamiselt sõjaeelse Eesti Vabariigi ajale. Lugeda saab selle perioodi kodukultuuri arengust, rahvuslipu propageerimisest ja asundustegevusest. Ülevaate saab ka muuseumi uuest eksponaathoonest, 1930. aastate lõppu kujutava Härjapea talu elamust ja seal elanud inimestest. Kogumik ilmus 2010. aastal.* Artiklikogumikku on võimalik osta muuseumi e-poest.


SUITSUTARE 4

Muuseumi 50. juubelil ilmunud kogumikus antakse ülevaade vabaõhumuuseumi poolt seni tehtust ning uutest tegevuskavadest ning arhitekt Karl Tihase osast muuseumi asutamisloos. Käsitletakse Eesti talumaja arengut rehemajast nn häärberini ning eesti sõjajärgsete põllumajandusnäituste ajalugu. Ekspositsiooni kujundamisega seonduvad artiklid Muhu taluaiandusest ja 1949. aastal küüditatute varade nimekirjadest ajalooallikana. Kogumik ilmus 2007. aastal.
SUITSUTARE 3

„Suitsutare 3“ toob lugeja ette vabaõhumuuseumi teadurite artiklid Eesti maastikupildist kaduvatest moonamajadest, linna- ja aguliarhitektuuri seostest ning sõjaeelsest maanoorte liikumisest. Uudsena esitatakse muuseumi eksponaathoonete – Sassi-Jaani talu ja Lau külapoe – ajalugu nende kunagiste elanike elu ja töö kaudu. Kogumik ilmus 2002. aastal. 
SUITSUTARE 2

Eesti Vabaõhumuuseumi uurimuste kogumikus „Suitsutare 2“ jõuavad lugejani seni avaldamata artiklid tänapäevaks hävinud või ümberehitatud hoonetest – vallamajadest ja magasiaitadest, tõrva- ja lubjaahjudest ning pritsikuuridest. Käsitlemist leiavad ka muutused Muhu rehemajades ning Rebala, Parasmäe ja Vandjala külade ajalugu. Kogumik ilmus 2000. aastal.
SUITSUTARE


1976. aastal ilmunud artiklikogumik annab ülevaate vabaõhumuuseumi rajamise kavatsustest, tegelikest rajamiskavatsustest ja mitmetest muuseumise toodud hoonetest.

Muuseumi raamatud

Eesti aia ajalugu

Eesti aia ajalugu

Anneli Banner
Mis on meie talu- ja koduaedadele iseloomulik ning mis on nende kujunemist mõjutanud ja suunanud? Mida on aiapidamine tähendanud ja mil moel talletavad vanad aiad seal kunagi toimetanud inimeste püüdlusi ja saavutusi?
Uuri lähemalt
Eesti talu. Uuem taluarhitektuur 1850-1950

Eesti talu. Uuem taluarhitektuur 1850-1950

Heiki Pärdi
Eesti vabaõhumuuseumi vanemteadur Heiki Pärdi monograafia annab põhjaliku ülevaate saja aasta jooksul toimunud muutustest Eesti talumajade ehitamises ja arhitektuuris.
Uuri lähemalt
Eesti kõrtsid

Eesti kõrtsid

Hanno Talving
Raamatus on põlistatud mälestus rohkem kui 220 kõrtsihoonest, millest enamik on tänaseks paraku jäljetult hävinenud.
Uuri lähemalt
Keldriraamat

Keldriraamat

Maret Tamjärv
Kuigi kelder on Eesti taluõuedel uustulnuk, põimub keldritega aja lugu: baltisaksa mõjud ja kartuli jõudmine meie toidulauale, 19. sajandi teisel poolel Eesti külas aset leidnud suured majanduslikud ja kultuurilised muutused, talude päriseksostmine, ehitustehnika ja kodukultuuri areng.
Uuri lähemalt
Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti