Kõik Eesti Vabaõhumuuseumi territooriumil tehtavad droonidega seotud tegevused peavad olema eelnevalt kooskõlastatud muuseumi kommunikatsiooni osakonnaga kirjalikult. Muuseumi töötajatel on õigus kontrollida kooskõlastuse olemasolu.

Keelatud on lennata üle inimrühmade ja kõrvaliste isikute kohal. Muuseumi koduloomadest ja -lindudest tuleb hoida vähemalt 30 meetri kaugusele. Isikul, kes drooni lennutab, peab olema vastav pädevus.

Enne lennu alustamist on kohustuslik tutvuda piirkonna hetkeliste piirangutega. Geograafilised piirkonnad on märgitud droonilennutajatele mõeldud rakendusele, mille leiab aadressilt https://utm.eans.ee/avm/.


Mehitamata õhusõiduki käitajaks saab end registreerida siin: https://lois.transpordiamet.ee .