Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Kogud, teadus ja pärandehitus

Rahvusvahelised projektid

Life IP BUILDEST

Eesti kliimaeesmärke silmas pidades osaleb Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus rahvusvahelises projektis Life IP BUILDEST, mille ülesandeks on enne 2000. aastat ehitatud eramute terviklikule renoveerimisele suunda näidata ja hoogu anda. Meie tegevuspõld laieneb nii ajaliselt kui geograafiliselt, liigume oma senisest tegevuspiirkonnast maal ka linnadesse (peamiselt Nõmme ja sarnased piirkonnad). Sellega seotult viib keskus valitud omavalitsuses läbi uuringu, et saada ülevaade maapiirkonnas elamufondi praegusest olukorrast, renoveerituse tasemest, majaomanike vajadustest ja kohaliku omavalitsuse võimalustest olukorda suunata. Peab silmas pidama, et kõige suurema kultuuriväärtusega hoonete puhul tuleb kasutada erilahendusi. Jätkame oma tegevust nii majaomanike kui spetsialistide sihtrühmadega pärandehituse valdkonnas, kuid laiendame seda kaasaegseid elamistingimusi arvestades nii keskkonnasõbralike materjalide kui ka uue tehnoloogia kasutuselevõtu võtmes. Laiendame ka nõustamisvõrgustiku tegevust, spetsialistidele ja majaomanikele suunatud koolituste sisu ning osaleme juhendmaterjalide väljatöötamises.

Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti