Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Kogud, teadus ja pärandehitus

Konverentsid

Lubja-aasta konverents "Traditsiooniline tulevikumaterjal"30. novembril 2022 toimus Eesti Vabaõhumuuseumi Kolu kõrtsis konverents „Traditsiooniline tulevikumaterjal“, mille eesmärgiks oli võtta kokku kevadel koos koostööpartneritega väljakuulutatud temaatiline lubjaaasta.

Konverentsi eesmärgiks oli rõhutada meie sajanditepikkuse traditsiooniga ehitusmaterjali – paekivi ja sellest toodetud lubja tähtsust meie ehituspärandis. Konverentsil tulid vaatluse alla nii lubja kui materjali ajalugu, kasutamine tänapäeval kui ka võimalikud tulevikusuunad.

Teaduspäev “Aeg ja asulad” võttis luubi alla väikeasulate endise ja praeguse konkurentsivõime


2. detsembril 2022 toimus Eesti Vabaõhumuuseumi Seto laudas teaduspäev, kus räägiti väikeasulate tekkimisest, nende seisust tänapäeval ja tulevikuväljavaadetest.

Teaduspäeva üheks eesmärgiks oli tutvustada muuseumis aasta jooksul tehtud teadustöö tulemusi, mis tänavu keskendusid suures osas kunagisele eluolule väikeasulates.

Samuti soovisime suunata tähelepanu väljaspool muuseumi samas valdkonnas tehtud uurimistöödele, mistõttu astusid teaduspäeval lisaks muuseumi teaduritele üles ka erinevate ülikoolidega seotud õppejõud ja tudengid, kes rääkisid väikeasulate arengutest, võimalustest, probleemidest ning väljakutsetest nii arhitektuurilises, sotsiaalmajanduslikus kui ka regionaalpoliitilises võtmes.

Teaduspäeva eesmärgiks oli pakkuda mõtlemisainet inimestele, kellele läheb korda eluolu väljaspool suuremaid keskuseid ning kes soovivad rahulikku keskkonda kinnisvara soetada, vanadele hoonetele uue hingamise anda või kohalikku elu edendada.


Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti