Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Kogud, teadus ja pärandehitus

Lubja-aasta konverents "Traditsiooniline tulevikumaterjal"


30. novembril 2022 toimus Eesti Vabaõhumuuseumi Kolu kõrtsis konverents „Traditsiooniline tulevikumaterjal“, mille eesmärgiks oli võtta kokku kevadel koos koostööpartneritega väljakuulutatud temaatiline lubjaaasta.


Konverentsi eesmärgiks oli rõhutada meie sajanditepikkuse traditsiooniga ehitusmaterjali – paekivi ja sellest toodetud lubja tähtsust meie ehituspärandis. Konverentsil tulid vaatluse alla nii lubja kui materjali ajalugu, kasutamine tänapäeval kui ka võimalikud tulevikusuunad.

Konverentsi videosalvestused

Päevakava:
Avamine – tagasivaade lubjaaastale – Elo Lutsepp
Pae-erimid Eesti raidtöödes – Helle Perens
Lubjaahjud kui pärandkultuuri objektid vanal Harju- ja Läänemaal – Jürgen Kusmin
Keskaegsete maalingute kunstiajaloolised ja tehnilised aspektid – Anneli Randla ja Hilkka Hiiop
Ajalooliste krohvide konserveerimine ja uurimine. Freskotöötoa tulemused – Varje Õunapuu
Saaremaa Lümanda lubjapargi ja selle lähiümbruse lubjaahjude ülevaade ja ajalugu – Priit Penu
Ohverkrohv tarindi päästjana. Patarei merekindluse näitel – Karin Kirtsi, Madis Mihkelsoo ja Kaarel Kuslap
Lubikrohvid, lubimördid, lubivärvid. Ajaloolistest hoonetest uusehitisteni – Kermo Jürmann
Paneel -  Lubja kui materjali tulevikuväljavaated – videosalvestus

Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti