Tekstin koko
Kontrasti
Rivinväli
Muut vaihtoehdot

Saaret

Eristyneisyydestä johtuvat sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet sekä saarelaisten historiallisesti muodostunut erityinen asenne loivat perustan saarille ominaiselle kulttuurille. Saaria luonnehtii vanhanaikaisten piirteiden säilymisen rinnalla myös avoimuus uusille vaikutuksille sekä monipuolinen kansantaide. Vähäisen peltomaan takia saarelaisten täytyy ansaita lisätienestiä kalastuksella ja käymällä vierastyöläisenä mantereella, jonka takia peltotyöt oli pääasiassa naisten vastuulla.

Saarenmaan ja Muhun tyypillisin kylätyyppi on kasautumakylä, jossa maatilat sijaitsevat tiheämmässä tai harvemmassa kimpussa keskusaukion ympärillä. Siellä sijaitsi aikaisemmin kylän yhteiskaivo. Saarenmaan ja Muhun kylille antavat erityisilmeen korkeat kiviaidat, jotka rajaavat piha-alueita, kuten myös peltoja, laitumia ja heinämaita. Vuosisatojen aikana samoihin paikkoihin laotut ja sammaloituneet kalkkikiviaidat ovat antaneet asutukselle tukevan kehyksen. Ne on ainutlaatuisia muistomerkkejä saarelaisten kivisillä pelloilla tekemästä maanviljelytyöstä. Hiidenmaan maatilojen piha-alueet on ympäröity enimmäkseen puuaidoilla.

Museossa on edustettuna meidän kolme suurinta saartamme:  

  • Saarenmaa – Roosta maatila
  • Paka herrnhutilaisten rukoustalo
  • Kotlandin ja Leedrin tuulimyllyt sekä verkkomajat ;
  • Hiidenmaa – Kolga maatila
  • hiidenmaalaisen vaelluspyyntitalo, Ülendin tuulimylly;
  • Muhu – Jüri-Jaakun
  • Jaakun maatila


Pohjois-Viro
Viron saaret
Länsi-Viro
Etelä-Viro