Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Kanut

Konservaatori kutse taotlemine

Ajakava 2022


01.03.2022Eelinfo kutseeksami toimumise kohta
08.08.2022Kutseeksami meeldetuletus
hiljemalt
05.09.2022
Dokumentide esitamine
06.09.2022Taotlejat teavitatakse dokumentide vastuvõtmisest

12.09.2022
Puudulikult esitatud dokumentide täiendamise võimalus taotlejale
27.09.2022
Kutsekomisjon teeb otsuse kutseeksamile     kutsumisest/mittekutsumisest
30.09.2022
Taotlejale teavitatakse kutseeksami aeg ja koht
07.10.2022
Taotlejat teavitatakse dokumentide puudustest ja taotlejale määratud aeg parandusteks lõpeb
10.10.2022
Kutsekomisjon esitab taotlejate andmed komisjonile
02.11.2022
Kutseeksami toimumine
04.11.2022
Hindamiskomisjon esitab kutsekomisjonile eksamiprotokolli
09.11.2022
Kutsekomisjon teeb lõpliku otsuse
10.11.2022
Kutsekomisjon teavitab taotlejat tulemustest
14.11.2022
Kui kaebusi ei ole, esitab kutseandja kutsekomisjoni lõpliku otsuse Kutsekojale kutse andmise ja registrisse kandmise kohta
28.11.2022
SA Kutsekoda kannab kutsed registrisse ja väljastab kutsetunnistused KA 14 päeva jooksul
hiljemalt
09.01.2023
Kutseandja lepib kutsesaajaga kokku kutse väljastamise kuupäeva.


Dokumentide vastuvõtt:

Dokumendid palume esitada kas elektroonselt või mälupulgal. Aadress: Pikk 2, 10123, Tallinn, SA EVM Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut. E-R: 9.00-17.00 (soovitavalt eelnev kokkulepe).

Kontaktisikud: Agnes Ehasalu (sekretär) tel. 644 6915 agnes.ehasalu@evm.ee ja Marike Laht tel. 654 9120 marike@evm.ee

Pärast dokumentide kontrollimist teavitatakse kahe nädala jooksul taotlejat kirjalikult (e-kiri) dokumentide vastuvõtmisest või vajadusest esitada täiendavaid materjale ning kutseeksami toimumise koht ja aeg.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  1. taotlus
  2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart)
  3. haridust tõendava dokumendi koopia
  4. koopia(d) täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest (taastõendamise korral kutsetunnistuse kehtivusel ajal)
  5. vormikohane Europassi Curriculum Vitae
  6. tööde albumid (min 2 tk):
    KAK lisa 4-a tase 6
    KAK lisa 4-b tase 7
    KAK lisa 4-c tase 8

Tööde albumite vorm avaneb brauserites Mozilla Firefox, Internet Explorer ja Google Chrome.

7. tööalase tegevuse kirjeldus (kuni 1500 sõna)

8. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

NB! Tööde albumite täitmisel palume juhinduda vastava erioskuse tasemete hindamiskriteeriumidest, mis on taotleja kompetentsuse hindamise aluseks.

Hindamiskriteerium ja hindamisvorm (H1):

Arhiivi ja raamatukogu pabermaterjalid tase 6, tase 7, tase 8
Paberalusel kunstiteosed tase 6, tase 7, tase 8
Köide tase 6, tase 7, tase 8
Maal tase 6, tase 7, tase 8
Monumentaalmaal tase 6, tase 7, tase 8
Puit tase 6, tase 7, tase 8
Segamaterjalidest objekt tase 6, tase 7, tase 8
Tekstiil tase 6, tase 7, tase 8

Kutse taotlemise tasu ja tasumise kord:


2022. aastaks kehtestatud tasud on: esmataotlemine ja taseme tõstmine 166 eurot ning taastõendamine 60 eurot. Kui taotleda kahte erinevat kutset samaaegselt, siis on vastav tasu kahekordne. 

Kutse taotlemise tasu kantakse taotleja poolt SA Eesti Vabaõhumuuseum kontole.

Saaja: Rahandusministeerium
Swedpank: EE932200221023778606
Viitenumber: 3500081597
Selgitus: Kutseeksam, taotleja nimi

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis põnevate sündmuste ja uudistega Vabaõhumuuseumist.
Email again:
Uudiskiri
Privaatsusnõuded
Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti