Tekstin koko
Kontrasti
Rivinväli
Muut vaihtoehdot

Renovatum ANNO

Renovatum 2015

Head lugejad!

Renovatum ANNO 2015 toob teieni säilitusvaldkonnaga seotud Eesti spetsialistide tööd ja tegemised. Järjekorras juba neljateistkümnenda ajakirjanumbri märksõnadeks on jätkuvalt erialane koostöö ja teabevahetus. Käesolevast numbrist jätkab ajakiri võrguväljaandena, mis tagab kultuuripärandiga seotud konserveerimis- ja digiteerimisteabe parema kättesaadavuse ja laiema leviku.

Konservaator ei ole pelgalt hea käsitööoskusega meister. Ta on ka uurija, oma tegevuse kriitiline analüüsija, kogemuste ja teadmiste jagaja ning uusi ideid otsiv õppur. Igapäevases töös kujundab tema valikuid konserveeritavate objektide seisundi hindamine, materjalides toimunud muutuste analüüs ning võimalusel ka ajaline tagasivaade varem kasutatud metoodikatele. Nii pole kultuuripärandi säilitamine üksnes „mehaaniline“ konserveerimine-restaureerimine, vaid igast konkreetsest objektist lähtuv, süvitsiminevatele uuringutele ja metoodilisele analüüsile tuginev tegevus.

Tänaseks on kultuuripärandi säilitamise ja konserveerimise lahutamatuks kaaslaseks saanud digiteerimine. Objektide kvaliteetne töötlemine ning talletamine infotehnoloogiliste vahenditega arvestab pärandi säilitamise ning kasutamisega seotud nõuete ja pikaajaliste eesmärkidega. Digiteerimise kaudu muutuvad meie muuseumikogud järjest enam avalikkusele kättesaadavaks .

Nimetatud põnevaid ja päevakajalisi teemasid käsitlevad ka meie ajakirjas avanevad artiklid. Head lugemist!

Renovatum ANNO toimetuskolleegium tänab kõiki autoreid ja koostööpartnereid.

Pohjois-Viro
Viron saaret
Länsi-Viro
Etelä-Viro