Museums kort

Vid gårdar och på skogsstigar av Estlands friluftsmuseum kan man se både tam- och vilddjur.Tamdjuren släpps ut ur stallar i mitten av maj, vilddjur kan Du med lite tur träffa året runt.

Läs vidare
  • Ta dig tid: 1-1,5 h
  • Ruttens längd: ~ 2 km
  • Huvudsakliga intressepunkter:
    Köstriaseme gård, Pulga gård, Sepa gård, Kuie skolbyggnad, Kolu krog.