Konserverings- och digiteringscentret Kanut

Konserverings- och digiteringscentret Kanut är – så som namnet avslöjar – ett kunskapscentrum för konservering, renovering och digitering.

Vi har ägnat oss åt kulturarv och vi erbjuder olika tjänster och helhetslösningar till privatpersoner, muséer samt övriga minnesorganisationer och företag:                                 

  • vi utför konserverings- och renoveringsarbeten;
  • vi undersöker orsakerna till föremåls skador och bestämmer dess skick;
  • vi utarbetar konserveringsmetoder;
  • vi digiterar kulturarv, inklusive för tillverkning av repros;
  • vi genomför expertvärderingar och utvärderingar;
  • vi genomför kunskapsdagar och konferenser;
  • vi utarbetar konservatörers yrkesstandard och genomför yrkesexam för konservatörer;
  • vi utarbetar kulturarvs specialvillkor och utför uppföljning av kulturarv;
  • vi publicerar branchtidningen ”Renovatum Anno...” och andra branchrelaterade material.

Områden där vi kan ge råd och utföra konserverings- och renoveringsarbeten: på landet och i staden, polykromatiska föremål, möbler och annat trä, metall, papper, textil, pärmar och läder, keramik, glas och sten.