Väderkvarnen Nätsi

Stolpkvarnen av större typ från landkretsens Läänemaa södra del

Denna väderkvarn från bondgården Vanasauna i byn Nätsi socken Mihkli har sannolikt byggts på 1800-talets andra hälft på bondgården Pärdi-Madise i byn Rabivere, varifrån den såldes vidare till byn Nätsi i socken Mihkli.  Kvarnen tillhörde under långa tider byns flera bönder, tills den efter första världskriget köptes av Vanasauna torpare Ants Kümmel. Efter kvarnen hade byggts större började man mala där mjöl för hela omgivningen. Till museet flyttades väderkvarnen 1959 och öppnades för besökare 1960.

Läs vidare

Visste du det

  • Nätsi väderkvarn fungerade i början som en endagskvarn, tills den köptes av bondgårdens Vanasauna torpare Ants Kåmmel, som ville tjäna pengar med att mala spannmål. Han byggde väderkvarnen större och ersatte av landsten gjorda kvarnsten med gjutsten.
  • Det berättas att mjölnaren behövde för Vanasauna väderkvarnen ett starkt och upprätt moderträd. Det passande trädet hittades i Audru godsets park, där man naturligtvist inte kunde virka det av. Men på en stormnatt bestämde släktens sju män, att man dock måste göra något åt det heta och på morgonen var trädet spårlöst försvunnit – även stubbens ställe var täckt med torvor. Men inte heller senare längtade ingen efter trädet.
  • På höstar, när vindar var gynnsamma, malde man dygnet runt, med undantag av lördagar och söndagar. Med god vind kunde väderkvarnen mala part on spannmål om dagen.
  • På Nätsi väderkvarn malde man brödmjöl, fodermjöl, skrotmjöl och gryn.