Bondgården Nuki

Torpares rökstuga från slutet på 1800-talet

Nuki’s rökstuga är ett exempel på boningshuset av ett Västestlands proletär, som befann sig någonstans på större bondgårdens kant. Huset är byggt på 1880—1890-talen på torpares tomt Nuki i byn Saunja socken Lääne-Nigula. Det flyttades till museet 1970 och byggdes upp här under 1970-1971.

Bondgården Nuki berättar om bakstugusittares eller torpares liv, som antingen hade mycket lite land eller var helt utan mark. För att kunna överleva var de tvungna att arbeta som dagarbetare på godset eller på bondgården eller utföra byggnadsarbete någonstans. Ibland grävde man diken eller sysslade med hantverk. 

 

Läs vidare
1 - kammar, 2 - boningsrum, 3 - stallrum, 4 - förstuga, 5 - förradskammar

Visste du det

  • Helene Notton, född 1892, bodde i det av sina föräldrar, som hade arbetat för godset Räägu, byggda huset, som inte hade någon skorsten, tills 1970. Detta år överlämnade hon byggnaden tillsammans med möbler och tillbehör till museet. På så sätt är Nuki museets enda hushåll, som ser ut exakt på samma sätt som det var på husets ursprungliga ort.
  • På museet arbetar på bondgården Nuki hantverkare för att visa intresserade besökare olika hantverksgrepp.