Västestland

Kusten i landkrets Läänemaa är låg och med flera bukter, öar och holmar. Jordytan stiger långsamt i riktning inland. Detta område har inte segnats med fruktbara marker – jordskikten på kalkstengrunden är tunn, stora ytor är täckta med enar och lövengar.

Under 19.-20. århundradens skifte kunde Västestlands ekonomiska utveckling inte följa med utvecklingen i Central- och Sydestlands landkretsar – jämfört med dessa områden gick man senare över på penningarrende och bondgårdars inlösning skedde långsamt. Fattigheten återspeglades också i bondefolkets byggnader och levnadsstandard. Ännu i början på 1900-talet fanns det i Läänemaa boningshus som inte hade någon skorsten.

På Estniska friluftmuseet får man besöka den från livegenskapens tid härstammande bondgården Sassi-Jaani från socken Kullamaa. Det handlar om en för undervisningssyfte uppbyggd bondgård, där man kan förklara de på bondgårdar upprättade byggnaders olika typer och byggnadssätt, presentera gammalt tillbehör, landbruk och boskapsskötsel. På bygatans andra sida finns det arrendegården Köstriaseme från socken Hageri från slutet på 1800-talet och torpares gård Nuki, socken Lääne-Nigula, från 19.-20. århundrades skifte. Där var museums huvudgata slutar stor den stolta vindkvarnen Nätsi från socken Mihkli.