Huset från det ryska området vid Peipsi sjön

Gammalortodoxa fiskare Petšonkin’s hus

Det s.k. Petšonkin huset (på grund av efternamnet) härstammar från staden Kallaste, före detta socken Kodavere, och är byggt 1863.

Grundstenen för den säregna ryska bebyggelse vid Peipsi sjön lades av gammaltroende som flydde från Ryssland efter på 1700-talet genomförda kyrkoreform. I de vid sjön liggande byarna med dålig åkermark levde man huvudsakligen från fiskfånge och odling av grönsaker, senare också från byggnadsarbeten. 

Boningshuset flyttades hit 1991.

Läs vidare

Visste du det

  • Under 1920-1930-talet fanns det 10 000 gammaltroende i Estland, de hade 12 församlingar i Peipsiveere-området, Tartu och Tallinn.
  • Hemma hos de gammaltroende brukar man täcka över matkärl och vattenhinkar eller göra korstecknet över dem på kvällen, så att inga onda andar skulle kunna bada i vattnet eller förstöra maten under natten.
  • Dagen börjar med bön, man ber även före måltider och större arbeten eller innan man går till skogen eller myren.
  • De gammaltroende brukade markera sitt bordsporslin för att undvika att någon icke-troende skulle råka använda det. Hemma hos andra drack de vatten ur händerna.
  • Äldre gammaltroende kvinnor brukar än idag sjunga andliga folksånger.
  • Fiskare vid Peipussjöns kust har bevarat flera gamla fiskemetoder, bl a olika tekniker för isfiske som har förfinats genom generationer.