Väderkvarnar

På öarnas nära havet befintliga vindiga och på floder fattiga områdena maldes brödkorn under flera generationer av stolpkvarnar, deras hela skrov var vridbart. De till bondgårdar hörande lilla och bara för ena familjens behov använda väderkvarnar var egentligen en egenartig företeelse, som hade paralleller med mycket gamla traditionen av bondegårdars väderkvarnar i Skandinavien och Västfinnland.

Stolpkvarnar eller s.k. danska kvarnar har två våningar. Det av brädar gjorda skrovet stödjer sig på en tjock pelare eller på det tvärs på vridblocket tappade moderträdet, på det stödjer i sin tur väderkvarnen mellantak. På högre våningen finns kvarnanläggningen: vingars axel med kugghjulet, som sätter igång på samma ställe befintliga kvarnstenar. Spannmålen leddes till lådan över genom sten gjorda ögat. Därifrån leddes det mellan de kvarnstenarna och det färdiga mjölet i mjölkistan på första våningen. I trappans nedre del finns den till väderkvarnens skrov fästade svansträdet som används för att vrida kvarnen i in vinden. Estlands väderkvarnar har vanligen fyra vingar, men det har här och då funnits också kvarnar med sex vingar.

Läs vidare
Sutlepa väderkvarn

Visste du det

  • På Sutlepa väderkvarns vridblock finns inskurna namnet och årtalet "1748", på inre sidan av skrovets brädställning finns inskurna segelbåtar och en magisk labyrint.
  • Kvarnar stor på till vindar öppna och eventuellt högre backar. Öarnas kvarnbackar gällde ofta som mötesplatser för byns ungdomar.