Nätskjul

Till slutet på 1800-talet brukade man vid kusten ha flera byars gemensamma nätskjul. Där stod till båtars manskap hörande nätskjul, där man förvarade fiskenät och allt man behövde för fiskefång. På stranden av friluftmuseets öars område ser vi tre från Saaremaa härstammande nätskjul: Nasva, Toomalõuka och Alvi.

Läs vidare
Nasva nätskjul

Visste du det

  • Fiskenät vävdes på vintrarna av kvinnor och barn. Ibland arrangerades också gemensamma kvällar för vävande av nät, vad som gällde som ett slag tävling i vävningshastighet och en möjlighet att vistas tillsammans.
  • Utom nät användes också notar för fiskefång. Notan tillhörde i början hela byn. Fiskefång med nota leddes av en fiskare med mer erfarenhet och till manskapet tillhörde mer människor än man egentligen behövde. Egna bidraget kunde ersättas med att anskaffa brännvin eller öl för gemensamma festen.  .
  • På ön Muhus brukade man på långfredagen väcka de sovande och säja: God fisk, mycket fisk, mycket sik, mycket torsk, mycket flunder!  Man tänkte att den som fick mycket prygel ska på våren ha tur med fiskfång! (socken Muhu – M. J. Eisen).