Hiiumaabornas fiskehus

Fiskares tillfälliga boningshus från 1800-talets slut

Detta tillfälliga boningshus byggdes av godset Audru för fiskare från Hiiumaa som kom till byn Sarvi i socken Audru under strömmingsfiske. Byggnaden flyttades till museet i 1967 och byggdes upp under 1967-1968. Huset sattes i brand under statskuppen i augusti 1991 och återställdes som kopia i 1991-1996.

Estniska kustbor har under flera århundraden sökt efter bättre fiskevattnar långt borta från hemmet. När nordkustens fiskare fiskade mellan Finska vikens öar och skär, var Hiiumaa fiskares huvudsaklige fiskeområde på våren Pärnu bukten. I början användes nät, på 1800-talet också ryssjor.

Läs vidare
1 – boningsrum, 2 – korridor

Visste du det

  • Meddelanden om Hiiumaas fiskares fiskefärder i Pärnu bukten finns det redan från mitten på 1700-talet.
  • Pärnu bukten var ett område för stömmingsfiske för Hiiumaas bönder under förvåren, som stannade där till midsommardagen. Förhållanden till lokala fiskare var vänliga, de från Hiiumaa komna fiskare togs emot som egna fiskare. 
  • Husen kallades efter från Hiiumaa komna båtars manskap. Och båtens manskap fick namnet efter bondegårdars namn – i byn Sarvi var de Jaak’s män, Karu’s män, Titsi män, Otsman’s män osv.  Ibland kallades byggnader också efter två manskap - den byggnaden på museet kallas Karu-Jaak’s hus.