Herrnhutarnas bönehus

Herrnhutarnas brödraförsamlings bönehus byggdes på 1780-åren på bondgården Paka i byn Tuiu socken Mustjala. Huset flyttades till museet i 1965. Sannolikt började man bygga brödraförsamlingens bönehus på Saaremaa redan på 1730-talen, därför att det fanns många församlingens anhängare.                                                                                                                                                                                  

En sådan i Estland ganska sällan förekommande byggnad med s.k. roovialusega (se förklaringen nedan) och med sin enkel och fattig inredning återspeglar grundidéer av brödraförsamlingens lära, dvs. underdånighet, fromhet, tron på frälsning genom Jesus’ blodoffer och tron på Jesus.

Läs vidare
1 – bönestugan, 2 – köksrum, 3 – sovrum, 4 – korridor

Visste du det

  • 1739 publicerades den med graf von Zinzendorf’s stöd gjorda bibelns estniskspråkiga fullständiga översättning, som lade grunden för estniska skriftspråket. Tack vare brödraförsamlingen förbättrades esternas läs- och skrivkunskaper.
  • F.R. Kreutzwald, J. Hurt, J.V. Jannsen, C.R. Jakobson och många andra kulturpersonligheter i Estland hade herrnhutares bakgrund.
  • Det var just brödraförsamlingar som började använde begreppet „ester“.
  • Herrnhutare lade grunden till körsång på flera röster i kyrkor och för körer och blåsorkestrar i Estland.
  • Bland herrnhutare fanns det också extremister. Den från godset Haanja kommande före detta fogden Tallima Paap propagerade absolut asketism inom att arrangera piskande av sig själv och av anhängare, predika läran att man måste avstå från sexuella förhållanden i äktenskapet och att godens marker måste delas upp bland herrnhutare. För detta skickades han framför Tartu landdomstol och efter detta avstod han från sina extrema visioner och fortsatte med vanliga principer av herrnhutare.
  • I museets bönehus hör man brödraförsamlingens sånger.