Öar

De från öarnas isolering framgående sociala och ekonomiska förhållandena och kustbornas säregna andevärld är bland annat grunder för deras egenartiga kultur. Bredvid bevarade gamla särdrag karakteriseras öarna av mottaglighet för det nya och av mångsidig folkkonst. På grund av att man hade bara mycket lite åkermark var kustborna tvungna att tjäna extra pengar med fiske eller resa till fastlandet att få något diversearbete. Jordbruk var huvudsakligen kvinnors angelägenhet. 

Byars mest utsprida typ på Saaremaa och Muhu var klungsbyn, en by med oregelbunden bebyggelse, där gårdar befinner sig i en mer eller mindre tät eller spridd druva omkring byns centrala torg. Tidigare befanns sig där också byns gemensamma brunn. Mycket karakteristiska för Saaremaa’s och Muhu’s byar är de höga av sten byggda inhägnaderna omkring gårdarna, men också åkrar, beten och ängar. De under århundraden på samma ställen uppstaplade med mossa överväxta inhägnader av kalksten ger bebyggelsen vissa bestående ramar. Dessa inhägnader är som egenartiga monument på dessa steniga åkrar bebyggande kustbornas arbete. Gårdar på Hiiumaa är vanligen omgivna med huvudsakligen av trä gjorda inhägnader.

På museet är representerade våra tre större öar: från Saaremaa finns här bondgården Roosta, bönehuset från Paka herrnhutarnas brödraförsamling, väderkvarnar Kotlandi och Leedri och också skjulen för nätens förvarande; från Hiiumaa har man här bondgården Kolga, fiskares tillfälliga boningshus, väderkvarnen Ülendi; från Muhu bondgårdar Jüri-Jaagu och Jaagu.