Trädgården Pulga

Arrendegården från mitten på 1800-talet

Bondgårdens Pulga byggnader härstammar från olika byar av socken Kuusalu. Till museet flyttades de under 1961-1964 och bondgården öppnades för besökare 1964. Som bevis på Nordestlands jordmån med mycket kalksten gäller de på denna vidsträckta gård stående byggnader: av kalksten byggda tröskplatsen, smedjan och sommarköket. Som blickfång gäller också de av sten byggda inhägnaderna, där sten varierar med stora kalkstenplattor.

Med den gamla bondgården Pulga är förknippad också historian om en familj, som började redan på 1700-talet. I samband med bondgårdens Pulga nämns i kyrkoboken i 1837 för första gången en invånare med efternamnet Konton. Detta namn finns inhugget också på tavlan på tröskplatsens framvägg, varifrån vi får veta såväl byggarens namn som byggtiden: "1860 JUHAN KONTON". Juhan’s son byggde bredvid det gamla boningshuset ett modernare hus. Bondgården betalade arrende till godset Kolga. Åkermark hade de mycket lite, bara 4,5 hektar och den plöjdes till 1930-talen med oxar. Man sålde också oxar. Godset Kolga bestämde att sälja bondgårdar till bönder först i 1905.

Läs vidare
1 – rian, 2 – boden med mellanrum, 3 – boden med två våningar, 4 – stallet, 5 – bastu - sommarkök, 6 – smedjan, 7, 8 – lager för höet, 9 – väl

Visste du det

  • På bondgården Pulga kan man på hösten och sommaren träffa en egenartig familj – man arbetar på åkrar, lagar mat, sågar träd, eldar bastun och sköter tvätten. 
  • På bondgårdens trädgårdsland växer typiska grönsaker som ärter, bönor, kål, morötter, betor, lök och för värdens behag också tobak.
  • Bastun var alltid en hemlighetsfull och helig ort, där man skötte de sjuka och där barnen föddes. Allt dåligt måste hållas på avstånd från bastun, däribland dåliga tankar och vrede. Man brukade hälsa på bastun och tacka för imma. Man gick till bastun bara när det var ljust.
  • Det berättas, att även Peter den Store dö en gång upp i en smedja i närheten av Peterburg-Reval landvägen för att järnbeslå sin häst.