Bondgården Härjapea

Hushållet från 1920-1930-talen

Denna medelstora bondgård från landkrets Virumaa köptes från godset Mäetaguse 1892 för 4000 silverrubel. Till bondgården hörde 44 hektar mark, därifrån 13 hektar åkermark.

Just på sammas ätt som på någon annanstans betalades också bondgårdens Härjapea inköpsskulder med på Peterburgs marknader med lantbruksprodukters försäljning tjänade pengar, och med dessa pengar byggdes också nya boningshuset. Den från tsartiden härstammande boningshuset har under senare tider moderniserats. Byggnadens inredning återspeglar levnadsstandard från 1930-årens slut, som exempel på den s.k. estniska hemkulturen gäller också trädgården och blomstersängar. På hushållsgården befinner sig sidobyggnader av från 1800-talets slut härstammande bondgårdens Kutsari och den av sten byggda tröskplatsen den förstörda rians. Det är grunden varför man använder förbundsnamnet Kutsari-Härjapea. Bastun befinner sig avsides vid dammen.

Läs vidare
1 – boningshus, 2 – trüskplats, 3 – boden, 4 – stallbyggnad, 5 – rökbastu

Visste du det

  • Härjapea boningshuset har inretts just på detta sätt som dess invånares erinrade sig, även tapeter är ursprungliga tapeters kopior. Familjen Orro från landkretsen Virumaa bodde på Härjapea tills mitten på 1970-talen.
  • I slutet på 1930-talen fanns det just på bondgården Härjapea det ända s.k. rena stallet och en av två våningar bestående kombination av svinstall – hönshus – hjordkök. 
  • Härjapea anslöts till strömförsörjnings nät på 1950-talens andra hälft.
  • Johannes Otto (1894-1970) från bondgården Härjapea blev major vid gränsskyddstjänst och var också bakverkets och några konditoriers ägare i Tallinn. Han var en vän till konstnären Ants Laikmaa och bildhuggaren Johannes Raudsepp – dvs. till män, som är förknippade med bondgårdar Sassi-Jaani och Rusi, som också är exponerade på friluftmuseet. 
  • 1936 kungjorde presidenten Konstantin Päts kampanjen för hemsmyckning, och under denna kampanj fick många bondgårdar under en relativ kort tid ett helt nytt utseende – husen fodrades med brädor och målades på nytt, husens inredningar moderniserades, man sanerade också sidobyggnader och anlade trädgårdar med fruktträden och blommor.