Bondgården Aarte

Från slutet på 1800-talet

Bondgården Aarte representerar nordkustens fiskares lilla hushåll från 1800-talets andra hälft. Denna fiskaregårds byggnader härstammar från bondgården Aarte i byn Virve landkrets Harjumaa socken Kuusalu på halvön Juminda. Gården öppnades för besökare år 1982.

Fiskares familj hade bara 3-4 hektar mark, och där odlade man potatis och grönsaker. Brödspannmål byttes på inlandets bondgårdar mot fisk. Den huvudinkomsten fick man från fiskfång, och extrapengar tjänades med arbete på båtar eller man arbetade med vid byggande av hus. Fiskare från de vid Finska viken liggande byarna hade aktiva kontakter med finnar. Såväl i deras språk som i deras kultur finns det många finska särdrag.

Fiskares levnadsstandard började bli bättre på 1870-talen, när kusthandeln, först och främst potatisförsäljning till Petersburg och Finnland började växa. 

Läs vidare
1 – boningshus, 2 – boden, 3 – stallet, 4 – Eisma skjulet för nät, 5 –Vergi skjulet för nät, 6 – rökugn

Visste du det

  • I boningsrummet framför ugnen på bordet ligger ett torrt tunt och runt bröd, det s.k. finska brödet med ett hål i mitten. Sådana bröd bakades 3-4 veckor före långa sjöresan och torkades sedan, därför att vangligt rågbröd börjar mögla ganska snabbt. Innan man började äta detta bröd doppades det i någon vätska för att inte bryta sina tänder. Omkring boningsrummens fundament finns av bjälkar byggda och med sand och jord fyllda jordbänken. Den håller värme och låter den kalla sjövinden inte råka komma under golvet. På sommaren demonterades den ibland, för att byggnaden kunde torka. 
  • Tills första världskriget köpte kustborna största delen av varor de behövde i Finnland. Därifrån hämtades fiskarnas regnrockar, sjömännens mössor, finska tofflor, rutiga tyget, av koppar tillverkade kaffepannor, gungstolar och sparkstöttningar, men också kaffe och fisk som godis.
  • Redan i slutet på 1800-talet började kustborna dricka bönkaffe som finnar brukade göra, i övriga Estland började man dricka kaffe först på 1920-1930 talen.