Orgmetsa brandkårsskjul

Brandkårsskjulet har byggts 1928 i byn Orgmetsa socken Järva-Madise. Till museet flyttades det 1991. Sådana medelstora brandkårsskjul av samma typ byggdes i Etslands större byar av lantliga brandkårföreningar under 1920-1930. Denna Orgmetsa brandkårsskjul tillhörde den i 1921 grundade frivilliga brandkårföreningen i Aravete-Albu. I skjulet förvarades handsprutor tillsammans med transportmedel, vattentunnor, båtshakar osv. Slangar kunde torkas i tornet, där befann sig också tornklockan. Vid behov måste brandmännen orka hinna på ett avstånd på upp till 10 km.

Läs vidare

Visste du det

  • På brandkårsskjulens tornspets kan man se den av zinkplåt tillverkade vindflöjeln med årtalen "1921" (året av lokala brandkårföreningens grundande) och "1928" (året av brandkårsskjulets byggande).
  • Vid brandkårsskjulen hängde alltid – antingen i tornet eller utomhus – alarmklockan. Den som blev uppmärksam på en brand eller själv behövde hjälp, skyndade sig till klockan och ringde den. Brandkårshjulets nycklar bevarades i närhet i något hus.  
  • Frivilliga brandkårföreningar gällde i lantliga områdena som sällskapslivets viktiga befordrare. Vid föreningar fanns det ofta blåsorkestrar, man arrangerade fester, konserter och lotterier.
  • Till brandkårföreningar hörde som medlemmar också kvinnor, som sörjde för brandkårhjulens omgivning. Deras uppgift var också att arbeta som barbiträde, arrangera lotterier och ställa upp programmen. De hade också sin egen uniform.