Kuie skolhus

Församlingsskola från 1800-talet

Denna skolans ursprungliga säte är i Kuie kommun socken Järva-Jaani. Skolan byggdes sannolikt året 1877. Byggnaden flyttades till museet och byggdes upp 1999 med stöd av Rocca al Mare skolans grundare. Skolan öppnades den 1 september 2000.   

Efter årets 1866 kommunalreform, när besluträtten beträffande skollivets organisation gick över till bönder, men marken och material för skolans byggnad måste ställas till förfogande av godset, byggdes i Estland ett ganska stort antal skolar. Inte heller i Kuie kommun var man nöjd med det i 1842 byggda skolhuset. Kommunen byggde på den av godset till förfogande ställda och 20 hektar stora bondgårdens Kooli tomt ett i alla avseenden storartat skolhus. Vid byggnadsarbeten gick man ut från i tsarriket rekommenderade typiska projektet för offentlig-rättsliga byggnader.

 

Läs vidare
1 – klassrum, 2 – trerumslägenhet för skolmästare, 3 – kök, 4 – garderob, 5 – två skafferier, 6 – förrum

Visste du det

  • Det på Kuie godsägares initiativ år 1842 i Vajangu byggda skolhuset med tröskplats var en av de första skolbyggnaderna i landkrets Järvamaa.
  • Enlig årets 1867 skollag måste man ha en skola på varje 300 vuxna, och skolmästaren måste kunna förevisa pappren, som bevisade, att han verkligen kunde sitt yrke.
  • Skolor användes ofta också kommunalhus, och skolmästaren arbetade som kommunalskrivare. I sådana skolor fanns även häkten, där föräldrar, som inte kunde betala sina böter för att deras barn inte gick till skolan, anhölls i förvar.
  •   Enligt beslut av skolrätten, som bestod av i kommunen boende husbönder, måste för varje dag barnet inte gick till skolan betalas böter – 5 kopek för varje skolpliktigt barn om dagen och 10 kopek för mellanskolas barn (dvs. upprepare före konfirmationen) om dagen.
  •  I Kuie skolas bok över skolbesök finns från och med året 1882 också betyg: 0 betydde „vet absolut ingenting“, 1 – „mycket torftigt“, 2 – „torftigt“, 3 – „medelmåttigt“, 4 – „bra“ och 5 – „mycket bra“.