Kolu krog

Vägkrogen från 1800-talet

Denna krog med stall, som befann sig vid Tallinn - Tartu vägen, byggdes på 1840- talen. Till museet flyttades den året 1968.

Reden under medeltiden började gods bygga krogar vid större vägar. Där sålde man brännvinsbränneriers produktion, där fick man logi och mat. Bönder hade i krogar möjligheten att få från förbiresande veta vad som hade hänt i världen, göra affärer, anställa tjänstefolk. De flesta krogarna stängdes 1900 efter statliga brännvinmonopolens ikraftträdande.

Lantlivets medelpunkter i Estland har alltid varit kyrka, krog, och senare också skola. Kyrka, krog och kvarn – de är alltid öppna för alla, brukade man säga i Ambla.

Läs vidare
1 – stora skänkrum, 2 – rum för finare folk, 3 – diskrum, 4 – krögares boningsrum, 5 – kök med mantelskorsten, 6 – kammer, 7, 8 – förrådskammar, 9 – stall

Visste du det

  • I slutet på 1800-talet producerades i Estlands guvernement – dvs. i Harjumaa, Virumaa, Järvamaa och Läänemaa – nästan 2 miljoner ämbar brännvin (ett ämbar = 12,3 liter). Hälften av denna mängd fördes ut till Ryssland, en del till Tyskland, och det övriga såldes och konsumerades i lokala krogar.

  •  I slutet på 1800-talet hade man i socknar lite över 100 kyrkor, för att sörja för sin själ, och cirka 2400 krogar.

  •  Året 1871 hade man på kortet över Norra Estland vid landsvägen Tallinn (kallades dåförtiden Reval) - Narva 52 krogar, vid Tallinn - Pärnu vägen 18 krogar och vid Tallinn – Keila - Haapsalu vägen 13 krogar.