Kapellen Sutlepa

Kustsvenskarnas kapell från 1600-talet

Sutlepa kapell härstammar från estlandssvenskars boningsområde och gäller som en av Estlands äldsta träbyggnader. Kapellen byggdes i byn Sutlepa som sockens Nuckö redan befintliga kyrkans hjälpkyrka. Byggnadstiden är obestämd – i arkivet nämns denna kyrka redan i 1627, men över kyrkans dörr finns året „1699“ inskurit. Kapellet flyttades till museet år 1970 och återställdes under åren 1971-1976. Sutlepa kapell invigdes på nytt 1989, och den gäller idag som Estniska evangelisk-lutherska kyrkans Tallinns Jaani församlings hjälpkyrka. Gudstjänster genomförs under kyrkliga och folkkalenders helgdagar.

Läs vidare

Visste du det

  • På kapelldörrens yttre båge finns dateringen "1699", på dörrposten ser man året "1837". Det första årtalet visar på kapellens byggnadstid och det andra på ombyggnadsarbeten.
  • Traditionellt satt män på höger och kvinnor på vänster sida. På altarets båda sidor vid väggarna finns s.k. herrars bänkar för rikare och mer ärade familjer. Sammanlagt rymde kapellen nästan 150 personer.
  • År 1825 hölls sammanlagt åtta gudstjänster, och sannolikt inklusive dop, vigsel och begravningar. Gudstjänster hölls på såväl estniska som svenska.
  • I dagens Estland finns bara få bevarade träkyrkor. Som Estlands äldsta träbyggnad betraktas kyrkan på Ruhnu (1644), mycket vacker och vördig är också kyrkan i Nõva (1700- talet).