Affären i byn Lau

Affären från 1938, dvs. från s.k. estniska tiden före andra VK

Affären härstammar från byn Lau socken Juuru landkrets Harjumaa. Detta extra för affärssyfte upprättade huset med sin typiska grundplan byggdes 1914 av Jaan Meinberg som var brännvinbrännare på godset Ingliste. Byggnaden flyttades till museet 1999 och öppnades för besökare i 2012.

På 1800-talets sista kvart, när bondefolkets efterfråga på varor hade kräftigt ökats, öppnades på flera ställen på olika landområdena affärer. Tills 1900-talets början fanns det i byarna ett redan helt utbildat nätverk av affärer. Det är helt möjligt, att i byn Lau fanns det affären kanske redan under tsartiden, men absolut säkert är, att den fanns från 1925 tills 1940, när sovjets övertog makten. Tack vare museets exposition förflyttas vi till året 1938, dvs. i en tid av Estlands ekonomiska blomstring. Inom att köpa från mamsellen varor, som är anpassade just denna tidsålder, göra också en liten tidsresa.

Läs vidare

Visste du det

  • Ännu i mitten på 1800-talet köpte man från godsägaren eller över krögares förmedling huvudsakligen salt, järn, tobak och herring; sytillbehör; böcker och annat såldes av gårdfarihandlare.
  • Affären i byn Lau kallades för Pasaaugu (träck hålets) affär, därför att den befann sig på ett nästan alltid smutsig ställe.
  • I affären köptes upp också egg, kummin, fjäderfä och annat. Affärsmamman arrangerade för lokala kvinnor också kurser i matlagning.
  • Vid anbudets utbildande spelade säkert en viss roll agenter, som brukade resa runt i hela landet för att göra reklam för sina firmors varor.
  • 1938-1939 hyrdes det bakom affärslokalen befintliga rummet ut för en skräddarefamilj, köket användes av alla gemensamt. Samma skräddare gällde också som ägare av byns första radioapparat.