Exposition

Estniskt friluftmuseum är som en egenartig by, som grundades den 22 maj 1957 på stadens gräns, på territoriet av före detta godset Rocca al Mare. Museet värdefulla exposition består av 74 från par sista århundraden härstammande byggnader.   

Just på sammas sätt som på Estlands landskap befinner sig också museets bondgårdar i överensstämmelse med byars ursprungliga typer: Väst- och Nordestlands bondgårdar i en rad som kedja, öarnas byar omkring byns torg i en klungby, Sydestlands bondgårdar utspridda här och där på landskapet. Men Setu och Peipsi områdets ryssars bondgårdar, man just nu håller på att bygga upp, står bredvid varandra som det brukar vara på vanliga bygator.

De mest viktiga byggnaderna på museets dussintals bondgårdar är boningshus, bönders före detta hem. Mestadels står på gården på hedersplats den unika rian, som under århundraden har varit den typen av byggnaden som erbjöd ester taket över huvudet, men man kan se också fiskares och torpares lilla och fattiga byggnader och modernare huset från 1930-talen.      

De av alla gemensamt använda byggnaderna – skolan, kapellen, krogen, affären och brandkårsskjulet – bildar byns ett slags litet centrum. Som landskapsbildens blickgång gäller kvarnar och nätskjul.   

Läs vidare

Visste du det

  • Idag finns det i museet som utställningsföremål 74 byggnader.
  • Museets äldsta utställningsföremål är den i 1699 byggda Nuckö kyrkans Sutlepa kapell.  
  • Den första till museet i 1958 flyttade byggnaden var kojan från byn Määra socken Risti, idag sommarköket på bondgården Sassi-Jaani. 
  • Det sista för besökare öppnade utställningsföremålet är affären från byn Lau socken Juuru.
  • Setu och Peipsi områdets ryssars bondgårdar öppnas på våren 2015.