Teksti suurus
Kontrastsus
Reavahe kõrgus
Teised valikud

Külastajainfo

Kevadlaada osavõtureeglid

Kevadlaat Eesti Vabaõhumuuseumis 1. mail 2022

Osavõtureeglid laadast osavõtjatele

1. KORRALDAJA
Eesti Vabaõhumuuseum
Vabaõhumuuseumi tee 12, 13521 Tallinn
Tel: 6549 100
www.evm.ee

2. AEG JA KOHT
Aeg: 1. mai 2022
Koht: Eesti Vabaõhumuuseum
Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn – Peatee, selle ümbrus ja Nuki saunikutalu õu
Laada ülespanek: 1. mai 7.30 – 9.30
Laat avatud: 1. mai 10.00 – 16.00
Laada kokkupanek: 1. mai kell 16.00 – 20.00

3. KES ON OODATUD KAUPLEMA?
Laada kaupmeesteks võivad olla kõik, kelle poolt pakutav on sobilik kevadlaadale. Laadakaubaks on:

• eestimaine toidukaup,
• eestimaine käsitöö,
• Eestis toodetud alkohol.

Muuseumil on õigus mittesobivat kaupa laadale mitte lasta või see laadalt kõrvaldada.

4. OSAVÕTUMAKS
Kauplemiskoha maksumus:
• 1,5 m (laud ilma telgita) – 15 eurot
• 3x3 m – 20 eurot

Osalejatele tagatakse 3x3 m laadaplats oma laua kasutamise ja varjualuse püstitamise võimalusega. Soovi korral on võimalik kasutada Eesti Vabaõhumuuseumi laadalauda (hinna sees), mille vajaduse palume täpsustada registreerimisvormil. Muuseum garanteerib laadalauad ja elektri kasutamise võimaluse ainult õigel ajal registreerunud kauplejatele. Maksta saab ülekandega, ettemaksuarve saadetakse enne üritust esitatud meiliaadressile.

5. LAADALE REGISTREERUMINE
Registreeruda saab Eesti Vabaõhumuuseumi kodulehel www.evm.ee, täites veebipõhise registreerimisvormi. Lisainfo merike.puura@evm.ee või telefonil 6 549 113. Viimane registreerumise kuupäev on 25. aprill 2022. Hilinejaid jutule ei võeta!

Registreerumine on ühtlasi kinnituseks, et kaupmees nõustub osavõtureeglitega ja kohustub neid täitma. Registreerimine jõustub, kui saatja e-mailile on saabunud vastav kinnitus.

6. MUUDATUSTE TEGEMINE REGISTREERIMISLEHEL
Kaupmees on kohustatud korraldajat teavitama kohe, kui tema registreerumisel esitatud andmetes tekib muudatusi. Viimane muudatuste tegemise kuupäev on 25. aprill 2022.

7. REGISTREERIMISE TÜHISTAMINE
Korraldajal on õigus tühistada kaupmehe registreerumine juhul kui:
• ei ole laadapinda asutud kasutama laada ülespanekuks ettenähtud ajal
• ei peeta kinni kaupmehe reeglitest või korraldajaga sõlmitud kokkulepetest
Kaupmees saab oma algatusel registreerumise tühistada kuni 25. aprillini 2022.

8. LISATEENUSED
Kaupmehel on võimalik kasutada lisateenuseid korraldajaga kokkuleppel (elekter väljapaneku kohas). Selleks tuleb oma soov kirja panna registreerimislehel. Korraldaja vaatab need soovid üle, hindab nende teostatavuse, sellega kaasneva lisatöö mahu ja maksumuse ning võtab kaupmehega ühendust. Kui lisateenuse hind on kaupmehele sobiv, lisatakse see tema arvele ja vajalikud lisatööd teostatakse. Lisateenuste soovi esitamise viimane tähtaeg on 25. aprill 2022. Kõik muud erisoovid ja vajadused palume samuti eelnevalt korraldajatega kooskõlastada!

9. REKLAAM
Kaupmeestel on õigus oma toodete/teenuste reklaamimiseks kasutada infoalust ja lauda.

10. KORRALDAJA VASTUTUS
Korraldaja vastutab ürituse üldkorra ja turvalisuse tagamise eest muuseumi territooriumil kogu ürituse ajal. Korraldaja ei vastuta väljapanekute konstruktsioonide, materjalide ning seadmete kahjustamise ja kadumise eest laada toimumise ja laada üles- ning kokkupaneku ajal. Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu tekitatud kahjustuste eest.

Korraldaja ei vastuta kaupmeeste jagatava informatsiooni õigsuse ja sisu eest.

Korraldaja annab kaupmeestele välja müügipileti (vst Haabersti Linnaosa Valitsusest saadud kauplemisloale).

11. KAUPMEHE VASTUTUS
Kaupmees kohustub kinni pidama laada siseeeskirjast, mis antakse igale kaupmehele tema saabudes ja millega saab varem tutvuda Eesti Vabaõhumuuseumi koduleheküljel www.evm.ee. Kaupmees on kohustatud pärast laada lõppu korraldaja esindajale üle andma korraldaja poolt laada ajaks tema käsutusse antud materjalid ja vahendid samas seisus, kui ta need vastu võttis. Kahjude ilmnemisel on kaupmees kohustatud need korraldajale korvama.

• Kaupmehe kaup peab vastama kõigile kvaliteedi- ja tervisenõuetele ning kaupmees hoolitseb vastavate lubade olemasolu eest ise!
• Avalikel üritustel on keelatud kasutada ühekordseid plastnõusid. Lubatud on kasutada korduvkasutatavaid nõusid või ühekordseid kompostitavaid nõusid.
• Kaupmehe kasutatavad seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud. Kasutatav inventar peab olema paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
• Müügipunktid, kus toimub toidu valmistamine rasvainetega, tuleb varustada tulekustutusvaibaga.
• Toitlustajatel peab olema kehtiv tervisetõend.

Kauplema on oodatud vaid terved kauplejad!

12. VÄÄRAMATU JÕUD
Korraldajal on õigus laat katkestada või edasi lükata, kui see on tingitud vääramatu jõu asjaoludest, nagu sõjategevus, loodusjõudude toime, riigivõimu ja valitsusasutuste tegevus. Kui vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel ei ole laada korraldamine võimalik, teavitatakse sellest kiiremas korras kaupmeest ja tühistatakse kaupmehe registreerumine.

13. PRETENSIOONID
Kõik vastastikused pretensioonid tuleb esitada kirjalikult laada ajal. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

14. VABARIIGI VALITSUSE KORRALDUSTEST TULENEVAD MUUDATUSED
Korraldajal on õigus teha laada korralduses ja kodukorras muudatusi vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud reeglitele.Liitu uudiskirjaga

Ole kursis põnevate sündmuste ja uudistega Vabaõhumuuseumist.
Email again:
Uudiskiri
Privaatsusnõuded
Põhja-Eesti
Saared
Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti